Försäljning eller gåva vid överlåtelse av bostadsrätt?

2015-05-22 i SKATTERÄTT
FRÅGA
Vi äger en bostadsrätt tillsammans med vår dotter. Hon äger 15% och vi 85%.Inköpspriset var 1.510.000 och vi har ett gemensamt lån på 1.100.000.Marknadsvärdet är 2.400.000 om man tittar på nyligen sålda likadana lägenheter i samma förening.Om vi överlåter bostadsrätten till henne och hon tar över lånet själv, räknas det som en försäljning eller gåva?Tacksam för svar.
SVAR

Hej, och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!

Frågan rör om det är en försäljning eller gåva. Inkomstskattelagen (1999:1229) (IL) är tillämplig i fallet.

Vi kan börja konstatera att övertagande att ett lån räknas som ersättning, vilket innebär att bostadsrätten har överlåtits till ett pris motsvarande lånet (vilket enligt er fråga uppgår till 1.100.000 kr). Ersättningen som har givits är alltså 1.100.000 kr. I er fråga framgår det även att marknadspriset är 2.400.000 kronor. Därför har det skett en överlåtelse till ett pris som understiger marknadsvärdet.

Inom skatterätten finns en princip som kallas delningsprincipen. Om man underlåter egendom till ett pris under marknadsvärdet kan delningsprincipen tillämpas.

Delningsprincipen innebär att en transaktion delas upp i två delar, alltså delas upp i försäljning och gåva. Delningsprincipen tillämpas på lös egendom, och en bostadsrätt räknas som lös egendom. Därför blir delningsprincipen tillämplig i detta fall. Ett liknande fall har behandlats i RÅ 2009 not 48, där domstolen tillämpade delningsprincipen på en försäljning av en bostadsrätt till ett pris under marknadsvärdet.

Det sker alltså en uppdelning i försäljning och gåva. För att det ska räknas som en gåva, krävs att tre gåvokriterier är uppfyllda. Det krävs en gåvoavsikt, en förmögenhetsöverföring samt att transaktionen har skett frivilligt. När det sker överlåtelser till underpris till närstående, råder en presumtion som säger att gåvokriterierna är uppfyllda. I er fråga framgår dessutom även att gåvokriterierna är uppfyllda, eftersom ni vill ge bort bostadsrätten till er dotter mot en ersättning som motsvarar lånet. Det resulterar i en förmögenhetsöverföring som är frivillig.

Därför kommer alltså överlåtelsen resultera i en del som räknas som försäljning, och en del som räknas som en gåva. Försäljningsdelen motsvarar den ersättning som erlagts, vilket i detta fall blir 1.100.000 kronor. Resterande del räknas som en gåva. Eftersom er dotter redan äger 15% räknas återstående del som en gåva.

Skattefrågor kan med fördel ställas till skatteverket. Deras rådgivning är gratis, och ni når dem på 0771-567 567.

Vänliga hälsningar

Julia Ekerot
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (553)
2021-04-30 Finns det några skatterättsliga för- eller nackdelar av att ett hus man ärver inte har några bolån?
2021-04-29 Var anmäler jag misstänkt skattefusk?
2021-04-03 Behöver man skatta i Sverige på vinst i annat land?
2021-03-31 Måste man deklarera hos Skatteverket köp av fastighet i utlandet?

Alla besvarade frågor (92183)