Försäljning av virtuella vara i datorspel

2020-05-02 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA
Hej, om jag säljer en virtuell vara var fjärde vecka för ungefär 3500kr via swish, behöver jag då skatta på det jag får in? Eller hur går det till om jag säljer denna virtuella varan och hur skulle man gå till väga om det är så att man behöver skatta på det eller liknande? Denna varan är inom ett datorspel.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret beror lite på om du själv har designat varan, eller om det är en vara som du inte själv designat (exempelvis ett skin du vunnit i CS:GO). Eftersom det inte framgår av frågan kommer jag förutsätta att det handlar om en vara du inte själv har designat.

Regler om beskattning regleras i inkomstskattelagen (IL).

Inkomstslag:

Till att börja med bör man veta att det finns tre olika inkomstslag, dessa är tjänst, kapital och näringsverksamhet. Inkomstslagen styr hur mycket skatt man ska betala för inkomsten. Beroende på hur ofta du säljer dessa virtuella varor och vilken summa det handlar om kan man behöva betala skatt antingen i inkomstslaget kapital eller inkomstslaget näringsverksamhet. Eftersom det rör sig om försäljning som sker endast några gånger om året så skulle jag göra bedömningen att det rör sig om beskattning som ska tas upp i inkomstslaget kapital. (Notera dock att skatteverket möjligtvis skulle göra en annan bedömning av detta, så jag föreslår att rådfråga även dem).

Skatt på inkomstslaget kapital:

Inkomster man har på grund av försäljning av tillgångar ska beskattas i inkomstslaget kapital (41 kap. 1 § IL). Man betalar skatt på kapitalvinsten, det vill säga försäljningspriset minus det man köpte varan för (44 kap. 13 § IL). Exempel: Låt säga att du köper ett skin på CS:GO för 2000 kr och säljer det för 3500 kr. Kapitalvinsten blir då 3500 kr – 2000 kr = 1500 kr. Det är alltså 1500 kr du ska betala skatt på.

Kapitalvinsten beskattas med 30% (65 kap. 7 § IL). Om vi tar det tidigare exemplet skulle skatten då blivit 1500 kr * 0.3 = 450 kr.

Personliga tillgångar

Beroende på hur de virtuella varorna har använts av dig kan specialreglerna om "personliga tillgångar" komma att bli tillämpliga. Om du förvärvar dessa varor endast för att sälja dem vidare är dessa regler inte tillämpliga. Om du däremot själv använder dessa virtuella varor en viss tid innan du säljer dem, så ses dem som "personliga tillgångar" (52 kap. 2 § IL). Vinsten från personliga tillgångar blir skattepliktig först när kapitalvinsten överstiger 50 000 kr per år. Eftersom du inte kommer upp i denna summa om du säljer för 3500 kr var fjärde vecka så kommer du därmed inte att behöva betala någon skatt. Vid försäljning av virtuella varor i spel är utgångspunkten att det handlar om just personliga tillgångar. För hjälp med deklaration av detta kan du använda denna länk.

Sammanfattning:

Förutsatt att du själv inte har skapat de virtuella varorna och inte heller säljer för ofta så ska vinsten du gör beskattas med 30% i inkomstslaget kapital. Om varorna köps och används av dig för personligt bruk klassas de som personliga tillgångar, och du blir då skatteskyldig först när kapitalvinsten överstiger 50 000 kr.

Hoppas detta gav svar på din fråga. Har du följdfrågor är du välkommen att höra av dig till oss igen.

Med vänlig hälsning

Axel Helgesson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Kapitalvinstskatt (361)
2021-04-09 Beskattning av avyttrad andel i privatbostad och gåva
2021-04-06 Vad ska jag betala för skatt när jag säljer min gård? Kan jag ge gården som gåva för att slippa skatt?
2021-03-31 Försäljning av sommarstuga
2021-03-31 Försäljning av aktier i dödsbo

Alla besvarade frågor (91059)