försäljning av sommarstuga för taxeringsvärde förskott på arv?

2017-01-25 i Förskott på arv
FRÅGA
Hej! Jag har en syster som fick köpa våra föräldrars sommarstuga för taxeringsvärdet, ca 235 000 1980, nu har våra föräldrar dött mamma dog december 2016. Kan jag åberopa denna försäljning som ett förskott på arv. Jag har aldrig sett något papper om det är en enskild egendom!Mayvor
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Bestämmelser om arv finns i Ärvdabalken (ÄB) (här).
Av 6:1 ÄB (här) framgår att gåvor som den avlidna givit sina bröstarvingar under sin livstid som huvudregel ska ses som förskott på arv. Detsamma kan även gälla andra dispositioner som är av huvudsakligen benefik karaktär, t.ex. försäljning av egendom till underpris.

I ert fall har din syster fått köpa sommarstugan för taxeringsvärdet. Taxeringsvärdet motsvarar i princip 75 % av marknadsvärdet två år tidigare. Det värde som skilde sig mellan sommarstugans taxeringsvärde och dess marknadsvärde är att betrakta som en gåva i den delen av köpet. Om vi säger att marknadspriset på sommarstugan vid försäljningen var 310 tkr så är de 75 tkr som skilde mellan försäljningspriset och marknadsvärdet alltså att betrakta som en gåva. Den kan därmed ses som ett förskott på arv. Förskottet värde beräknas som huvudregel utifrån summan det uppgick till på dagen då den benefika handlingen utfördes (dagen för köpet). Eventuella värdeökningar tillfaller därför din syster och ska inte ses som ett förskott på arv, enligt 6:3 ÄB (här).

Att försäljningen innefattar en gåva som är att se som förskott på arv innebär att beloppet, de 75 tkr enligt exemplet ovan, kommer att dras från din systers arvslott, enligt 6:5 ÄB (här)

Som du själv nämner gäller det ovanstående endast ifall det inte är föreskrivet vid gåvans överlåtelse att den inte är att se som ett förskott på arv. Detta enligt tidigare nämnda 6:1 ÄB.

Hoppas du fick svar på din fråga. Om du tycker något är oklart angående den här frågan kan du höra av dig i kommentarsfältet nedan. Om du skulle ha någon annan fråga är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen.

Med vänliga hälsningar,

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1252)
2021-07-31 Hur överlåter en förälder en fastighet till ett av sina barn så rättvist som möjligt?
2021-07-31 På vilka sätt kan man ge bort sommarställe till sina barn?
2021-07-31 Förskott på arv och laglott
2021-07-31 Gåva till bara vissa barnbarn

Alla besvarade frågor (94584)