Försäljning av skyddsväst som privatperson

FRÅGA
Hej! Är det lagligt för en privatperson att sälja en skyddsväst?
SVAR

Hej och tack för att du vänder till oss på Lawline,

Det korta svaret på din fråga lyder; Ja. Det finns mig veterligen ingen lagstiftning i Sverige som uttryckligen förbjuder en fysisk person att köpa, sälja, inneha och/eller bära skyddsväst. Olika slags skyddsvästar faller förvisso under olika typer av skyddsklassificeringar. Men även detta är betydelselöst för frågan huruvida den enskilde äger rätt att sälja en skyddsväst.

Men notera att skyddsklassificeringen kan innebära att skyddsvästen ifråga kan komma att omfattas av lagen om krigsmateriel. Men det nu sagda jämte den nyss nämnda lagstiftningen påverkar dock endast spörsmål kopplade till tillverkning, in- och utförsel till och från Sverige samt marknadsföring och handel med sådant som betraktas som krigsmateriel. Då fordras tillstånd, se bland annat lagens 3-6 §§ samt 11 §.

Givet hur din fråga har formulerats tolkar jag det som att det här inte rör sig om någon varaktig handel av viss omfattning. Annorlunda uttryckt: Det handlar alltså inte om någon försäljning inom ramen för en uttalad näringsverksamhet (exempelvis i egenskap av enskild näringsidkare) utan enbart om en försäljning av något eller några enstaka exemplar. Och detta i synnerhet eftersom du använder begreppet privatperson. Om så är fallet torde en försäljning vara oproblematisk.

Vid ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan, via den kostnadsfria telefonrådgivningen eller genom några av våra betaltjänster.

Vänligen,

Jacob Björnberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (742)
2020-09-26 Har preskriptionstiden för grov misshandel mot barn tagits bort?
2020-09-25 Är det tillåtet att låna, låna ut och/eller ge bort alkohol?
2020-09-25 Vad reglerar regeringsformen?
2020-09-23 Är det lagligt att maskera sig på allmän plats?

Alla besvarade frågor (84370)