Försäljning av samägt hus under skiljsmässa

2021-10-18 i Bodelning
FRÅGA
Hej!Vi ska skiljas och min man vill bo kvar i huset som vi äger gemensamt, medan jag och vårt gemensamma barn ska bo i hyreslägenhet. Han vill hyra min del av huset för 2000 kronor i månaden och fortsätter betala av lånet för oss båda. (ca 3-400 kr/månad). Jag tycker att det är bättre att sälja eftersom vi kan få ca 150000 var i vinst, minst utifrån värdering. Vad har jag för rättigheter som "den som vill sälja", vi har precis ansökt om skilsmässa och har 6 mån betänketid framöver. MVH
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar frågan som att ni äger huset till hälften var, och att din man föreslår lösningen där ni behåller huset mot att han hyr din halva och betalar av hela lånet. Vidare tolkar jag det som att du inte vill gå med på hans lösning, utan vill att ni säljer huset och delar vinsten, och att han inte vill gå med på din lösning. Det verkar också som att ni båda fortfarande bor i huset.

Jag kommer utreda två alternativa vägar att få din vilja igenom: bodelning och tvångsförsäljning. Jag skriver sammanfattningen här i början så det blir lätt att överblicka vad jag kommer fram till.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan sägas att jag föreslår en bodelning som kan göras omgående, där ni har bättre chanser att reda ut er tvist. Bodelning kommer oavsett behöva göras i och med att ni skiljer er. Tvångsförsäljning är ett annat, enligt mig lite krångligare, alternativ. Om det bara är den ekonomiskt bästa lösningen för dig du söker kan det vara värt att fundera på att acceptera din mans erbjudande. För mer konkret hjälp föreslår jag att du kontaktar Lawline via info@lawline.se.

Bodelning

Mål om äktenskapsskillnad ska avslutas med en bodelning enligt äktenskapsbalken (1987:230), ÄktB, 9 kap 1 §. Värt att poängtera är att en av er efter de sex månaderna måste yrka på att äktenskapet ska upplösas igen för att det ska gå igenom (ÄktB 5 kap 3 §).

Om du vill få igenom bodelningen snabbare finns också en möjlighet att göra en bodelning under pågående äktenskapsskillnad (ÄktB 9 kap 4 §), du måste då begära det hos domstolen.

Bodelningen görs enligt reglerna i ÄktB 9-13 kap. När bodelningen görs kommer sammanfattningsvis er gemensamma egendom fördelas lika på er båda. Det innebär att det rent ekonomiskt kommer få samma effekt för er som om ni skulle sälja huset. Beroende på hur ni väljer att dela upp er egendom kommer endera din make få huset mot att du får annan egendom, eller så kommer ni förbli samägare. I båda fallen får du egendom motsvarande halva huset. Jag föreslår att du vid bodelningen försöker få till en egendomsfördelning som gör att du inte får del i huset. Ni har rätt att önska specifik egendom enligt ÄktB 11 kap 7 §. På så sätt slipper du tvångsförsäljning, mer om den nedan.

Tvångsförsäljning

När man samäger egendom kan man oftast sälja sin del av egendomen utan den andras samtycke, det är dock osannolikt att någon vill köpa halva ert hus. Därför finns en möjlighet att få igenom en tvångsförsäljning.

Generellt när två personer äger egendom tillsammans blir lag (1904:48 s 1) om samäganderätt, SamägL, tillämplig. Den ger en ägare möjlighet att få till stånd en tvångsauktionering av egendomen, i ert fall huset (SamägL 6 §). Detta görs genom ansökan hos den domstol som ansvarar för området där ert hus ligger (SamägL 18 §).

Ett undantag från detta görs om huset är er gemensamma bostad (ÄktB 7 kap 5 §). Du kan komma runt detta om du ansöker hos domstol om att tillåta försäljning (ÄktB 7 kap 8 §).

Ett problem du kan stöta på är att domstolen kan anse att en kommande bodelning är hinder mot tvångsförsäljningen. Detta alternativ bör alltså helst användas efter bodelning.

Alternativ lösning

Eftersom jag inte vet hur era ekonomiska förhållanden i övrigt ser ut, eller vad huset är värt, blir det svårt att ge några konkreta tips på lösningar förutom de som jag redogjort för ovan. Det kan dock vara en god idé att räkna på hur det skulle bli om du godkände din mans erbjudande, om det är den ekonomiskt bästa lösningen du är ute efter. Som jag uppfattar dig skulle hans upplägg innebära en värdeöverföring från honom om ungefär 2200kr/mån till dig (eftersom han också betalar av på din halva av lånet), samtidigt som din äganderätt i huset består. Om du inte behöver pengar just nu, och så länge du inte tror att huset kommer minska i värde inom en snar framtid, kan det visa sig att hans föreslagna lösning skulle kunna vara till din fördel ekonomiskt.

Slutsats

Det finns alltså två vägar att gå för att få till en lösning som ligger i linje med ditt förslag: bodelning och tvångsförsäljning. Bodelning kommer att behöva göras i och med äktenskapsskillnaden, så den bör vara den smidigaste lösningen. Genom bodelningen kan du få till en lösning som är ekonomiskt likvärdig den du föreslår. Om det inte löser sig där är alternativet att tvångsförsälja huset. Det är värt att minnas att det skulle kunna finnas ekonomiskt mer fördelaktiga lösningar.

För det mer praktiska (med inlagor till rätten eller värdering av de olika alternativen) föreslår jag att du kontaktar Lawline för vidare hjälp. Du når oss via info@lawline.se.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vidar Wicklund
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2920)
2021-12-06 Kan ett barn äga en upphovsrätt? Ska ett barns egendom ingå i en bodelning mellan makar?
2021-12-05 Värdering av egendom vid bodelning
2021-12-01 Bodelning?
2021-11-30 Kan enskild egendom tillhöra två personer?

Alla besvarade frågor (97696)