Försäljning av samägd bostadsrätt

Vi har en bostadsrätt och jag har inte råd att lösa ut min sambo men har man rätt att säga att den skall ut på marknaden och sambon får bjuda på den för att få den?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vid gemensamt ägande av en bostadsrätt tillämpas lagen om samäganderätt (SägL) om inget annat avtalats. Enligt lagen får vardera part fritt förfoga över sin andel av egendomen, men för förfogande över egendomen i sin helhet krävs det samtliga ägares samtycke. Det innebär att den som vill sälja sin andel är fri att göra det, men att det vid försäljning av hela bostadsrätten krävs att ni båda samtycker till försäljningen.

Det finns dock ett undantag i 6 § SägL, som ger en möjlighet att tvinga fram en försäljning av egendomen på offentlig auktion. Varje delägare kan hos rätten ansöka om en sådan försäljning och några skäl till varför försäljningen sker behöver inte anges (se tex NJA 2017 s 289). Rätten får dock inte bifalla ansökan om delägarna avtalat om försäljningsförbud eller om en delägare kan visa på synnerliga skäl för anstånd. Sådana synnerliga skäl i praxis exempelvis ansetts vara ett särskilt dåligt konjunkturläge (NJA 1974 s 490). Om ni inte avtalat om något försäljningsförbud och din sambo inte kan visa på synnerliga skäl för anstånd med försäljningen kan du alltså tvinga fram en försäljning på offentlig auktion.

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Bostadsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000