Försäljning av onoterade aktier

2015-04-29 i Bolag
FRÅGA
Hej,Jag äger aktier (3,5%) i ett ej börsnoterat, svenskt bolag, där jag även arbetar som försäljningschef. Det ska tilläggas att titeln är missvisande då jag är den enda anställda i företaget, övrig personal är majoritetsägare som är verksamma i bolaget men inte anställda/avlönade.Jag vill sälja hela mitt aktiekapital och undrar vad ska jag tänka på och hur jag ska gå till väga?Bästa hälsningar
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Det finns regler om överlåtelse av aktier i Aktiebolagslagen (ABL). Enligt ABL 4 kap. 7§ så får aktier överlåtas fritt om ingenting annat följer av de förbehåll i bolagsordningen som anges i ABL 4 kap. 8§ (samtyckesförbehåll), 18§ (förköpsförbehåll), 27§ (hembudsförbehåll) eller som annars följer av lag.

Om ingenting hindrar överlåtelsen så kan du välja att bjuda ut dem till försäljning i princip hur du vill och till vem du vill. Om du har svårt att finna potentiella köpare av aktierna så finns det webbsidor som är specialiserade på handel med onoterade aktier. Ett exempel på en sådan webbsida är www.alternativa.se.

Mitt tips till dig är att diskutera med övriga delägare samt läsa igenom bolagsordningen för att ta reda på huruvida du får sälja dina aktier fritt eller inte.

Viktor Wihlstrand
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll