Försäljning av objekt med hakkors

2015-08-13 i Övriga brott
FRÅGA
Hej. Jag undrar hur lagen kring hets mot folkgrupp ser ut vad gäller försäljning av objekt med hakkors på? Är det verkligen lagligt?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Huruvida försäljning av objekt med hakkors på är att bedöma som hets mot folkgrupp är en fråga som inte har något entydigt svar. Hets mot folkgrupp är straffbelagt enligt 16 kap 8§ brottsbalken. Här definieras brottet som ett uttalande eller spridning av annat meddelande hotar eller uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning.

Det är tillräckligt att meddelandet sprids på något sätt. För att spridningskravet ska vara uppfyllt krävs att meddelandet når en grupp människor som utgör mer än ett fåtal. Spridning måste inte ske muntligen eller skriftligen utan även andra sätt omfattas. I rättsfallet NJA 1996 s. 577 slog HD fast att bärande av symboler som kan förknippas med nazisternas förföljelse av judar och andra folkgrupper före och under andra världskriget kan utgöra hets mot folkgrupp, under förutsättning att symbolerna eller klädseln otvetydigt ger en koppling till en viss åsiktsriktning. Sett till detta rättsfall skulle det kunna hävdas att försäljning kan vara att betrakta som hets mot folkgrupp, förutsatt att objektet uppenbart ger en koppling till en nationalistisk åsiktsriktning. I sådana fall skulle försäljning av exempelvis klädesplagg med hakkors kunna betraktas som olagliga, medan historieböcker innehållande symbolen skulle kunna vara fullt lagliga. Viktigt att påpeka är dock att det krävs uppsåt, d.v.s. gärningsmannen måste ha insett att ett meddelande av aktuell sort spridits.

Hoppas att detta var till hjälp, även om några klara besked inte kan ges.

Vänligen,

Amanda Dyberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (865)
2020-11-30 Hets mot folkgrupp mot etniska svenskar
2020-11-30 Hets mot folkgrupp genom profilbild?
2020-11-29 Är det olagligt att ta nakenbilder på sig själv som minderårig?
2020-11-28 Är rasism eller diskriminering ett brott, och hur bevisar man det?

Alla besvarade frågor (86872)