Försäljning av gemensamt boende enligt sambolagen

FRÅGA
Hej!Jag och min kille har köpt ett hus för gemensamt boende. Han har betalat största delen av kontantinsatsen, 65% och jag 35%. Vi står båda på lånen 50/50. Sedan har min sambo lagt ut pengar för att betala lagfart, renoveringar på huset, köpt vitvaror och möbler. Han menar att pengarna han lagt ut för detta ska bakas in i ägandedelen så att han då istället äger 67% av huset och jag 33% samt att han vid ev försäljning av huset i framtiden även får 67% av vinsten och jag 32%. Är detta rimligt/fördelaktigt för mig? Finns det andra alternativ som är bättre? (T.ex. att man skriver ett skuldebrev där jag betalar för utlägg och kontantinsats men att vi delar 50/50 på vinsten?). Finns det andra alternativ? Vilket är det bästa alternativet ur mitt perspektiv?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Då detta rör ett samboförhållande är sambolagen tillämplig, paragrafer som hänvisas till nedan går att finna under länken ovan.

Om samboförhållandet och bodelning
Till att börja med så kommer vid upphörande av ett samboförhållande en bodelning inte att göras automatiskt, som vid en skilsmässa, utan när det gäller samboförhållanden måste en bodelning begäras av dig eller din sambo inom ett år från det att samboförhållandet upphörde, detta följer av 8 § SamboL.

Vad ingår i en bodelning?
I bodelningen ingår all er samboegendom, denna utgörs av er gemensamma bostad och ert bohag. Viss egendom kan ha gjorts enskild, men så verkar inte vara fallet för er och jag finner det inte heller relevant att gå in på detta. Era andelar vid bodelningen kommer att beräknas utifrån den samboegendom som finns, och denna ska därefter, utifrån egendomens värde, fördelas lika mellan er, 12 - 14 §§ SamboL.

Föravtal
Vill man försäkra sig om vad som kommer att hända vid en eventuellt framtida bodelning kan man upprätta ett föravtal, vilket följer av 9 - 10 § SamboL. Detta är en handling som undertecknas av samborna. Här kan man då avtala om hur fördelning av samboegendom ska göras vid bodelning.

I din situation
Har inget föravtal upprättats, eller huset inte på något sätt gjorts till enskild egendom, kommer detta att ingå i en bodelning under förutsättning att någon av er begär sådan inom ett år, se ovan. Om jag ska se detta ur ditt perspektiv skulle jag anse att det bästa är att inte avtala om hur vinst av bostaden ska fördelas om försäljning kommer till stånd, har du och din sambo inte upprättat några avtal kring detta kommer en hälftendhelning att ske då samäganderätt anses föreligga.
Av 13 - 14 §§ SamboL framgår hur era andelar beräknas samt att en likadelning av samboegenomen ska ske.

Avtalsfrihet
Givetvis kan ni avtala om vad som ska gälla om ni vill det, till exempel att din sambo ska få ut ersättning för vissa kostnader samt hur fördelning av vinst ska ske, det är helt upp till er själva att välja. Avtalsfrihet råder och ni är fria att avtala om vad som ska gälla för er som sambor, sambolagen kommer att tillämpas i den utsträckning inget annat finns avtalat mellan er.

Hoppas detta ger svar på din fråga!

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (3000)
2021-09-20 Samboavtal, bodelning och skulder - Vad gäller?
2021-09-20 Vad ska man tänka på när man ingår samboskap och vad innebär ett samboavtal?
2021-09-19 Min sambo har slängt ut mig
2021-09-18 Sambo, separation, testamente?

Alla besvarade frågor (95782)