Försäljning av gemensam bostad

Hej

Jag håller på att separera med min sambo. Vi äger ett hus tillsammans 50/50, som är inköpt för gemensamt boende, och vi har båda bott här i 1,5 år. Jag vill sälja, han vill "avvakta". Som jag har förstått det så finns det två alternativ för oss, att vi säljer och delar på vinsten (för det ser ut att bli en vinst) eller att han "köper ut" mig och tar över ägandet av fastigheten. Stämmer detta?

Jag undrar också, hur jag ska gå vidare om det är så att han fortsätter vägra att ens diskutera frågan? Måste jag då göra en rättsprocess av detta? Och hur går jag i så fall vidare?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar över dina möjligheter att få till en försäljning av huset.

Frågan besvaras med regler som finns i samäganderättslagen (SamägL).

Du kan sälja din andel i huset

Att två personer äger ett hus tillsammans kallas med ett juridiskt uttryck för samäganderätt. Detta innebär att personerna äger var sin andel i det gemensamma huset. Varje delägare kan fritt bestämma över sin andel, exempelvis genom försäljning.

I ditt fall äger du en andel som motsvarar 50 % av husets värde. Du kan sälja din andel i huset utan samtycke från din sambo. Nackdelen med en sådan lösning är att det sannolikt blir svårt att hitta någon som är intresserad av att köpa 50 % av ett hus. Detta blir förmodligen endast aktuellt om din sambo är villig att köpa din andel och ta över huset.

Försäljning av hela huset kräver samtycke

Ett annat alternativ är att sälja hela huset. För att detta ska vara möjligt krävs enligt 2 § SamägL att samtliga delägare lämnar sitt samtycke till försäljningen. Efter att huset har sålts så tilldelas varje delägare en del av vinsten som motsvarar delägarens andel i huset.

I ditt fall innebär detta att du och din sambo måste vara överens för att kunna sälja huset i sin helhet. Vinsten från en framtida försäljning ska delas lika mellan er eftersom ni äger hälften av huset var.

Om din sambo inte vill diskutera en försäljning av huset

Om din sambo inte vill samarbeta för att få till en försäljning av huset så har du enligt 6 § SamägL rätt att vända dig till domstol och begära att huset ska säljas på offentlig auktion. Detta innebär att domstolen kommer att sköta försäljningen av huset för din och din sambos räkning.

Ansökan om försäljning ska skickas in till tingsrätten. Om domstolen beviljar ansökan så kommer kostnaderna för försäljningen att delas lika mellan dig och din sambo. På samma sätt kommer även vinsten att delas lika mellan er.

Detta är en lämplig lösning om det inte längre känns meningsfullt för dig att försöka övertyga din sambo att genomföra en frivillig försäljning av huset. Domstolen har vanligtvis inga skäl att neka en ansökan om försäljning av samägd egendom.

Sammanfattningsvis

Ni äger huset med samäganderätt vilket innebär att:

1. Det står dig fritt att sälja din andel i huset till din sambo eller till någon annan köpare.

2. Din sambo måste lämna sitt samtycke om hela huset ska säljas.

Om din sambo vägrar samarbeta har du möjlighet att:

1. Vända dig till tingsrätten och ansöka om försäljning av huset på offentlig auktion.

Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Erik BengtssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning