Försäljning av fastighet som är giftorättsgods

2017-11-30 i God man
FRÅGA
Den ena maken är lagfaren ägare till fastigheten, den andra maken äger inte fastigheten och har fått en förvaltare utsedd pga hälsoskäl. När nu ägaren till fastigheten vill sälja, behövs då överförmyndarens tillstånd pga att fastigheten är giftorättsgods?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om giftorättsgods finns i äktenskapsbalken (ÄktB). En make får inte utan skriftligt samtycke från den andre maken avhända sig fast egendom, t ex en fastighet, som utgör makarnas gemensamma bostad (7 kap. 5 § första stycket ÄktB). Detsamma gäller annan fast egendom som inte är makarnas gemensamma bostad, men som är giftorättsgods (7 kap. 5 § tredje stycket ÄktB). Följaktligen innebär detta att om en make företräds av en förvaltare, krävs överförmyndares samtycke vid försäljning av en fastighet som utgör giftorättsgods.

Med vänlig hälsning,

Simon Wikström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom God man (544)
2021-11-17 Möjlighet till god man
2021-11-11 Får en god man respektive förvaltare röra mitt konto?
2021-11-10 Hur påverkar ett godmanskap huvudmannens föräldraskap?
2021-10-31 God man för ens förälder

Alla besvarade frågor (97355)