Försäljning av fastighet och förskott på arv

2017-11-28 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA
Hej,Min bror fick förskott på arv/ gåva i syfte att lösa ut en 1/2 andel i en fastighet. Alltså pengar som sattes av till den 1/2:an. Om jag nu skulle få den andra halvan i ren gåva, vad kommer det att bli för latent skatt?Fastigheten har tidigare haft den här andelen i gåva före mig. Jag tar alltså över en gåvas gåva.Räknar man ut baklänges tills man hittar en köpeskilling? Alltså låt säga att fastighetens värde 1980 löstes ut för 300 000:-. Idag är fastigheten värderad till 2 000 000:-. Min gåva är då värd 1000 000:-Blir skatten (1000 000 - 300 000/2) * 0,22 = 850 000 * 0,22 = 187 000:- om jag skulle sälja min andel (gåvan)till min bror som äger andra halvan?Jag antar att man sedan drar av mellanskillnaden på sin arvslott. Alltså om min brors gåva var värd 700 000:-min gåva 1 000 000:- så dras 300 000:- av från min arvslott.Vad händer om den här mellanskillnaden inte finns i dödsboet?Alltså det går inte att ersätta min bror med 300 000:- , utan det finns bara 200 000:-
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Skatt vid försäljning

Säljer du din andel av fastigheten kommer du att kapitalvinstbeskattas. Kapitalvinsten räknas enligt 44:13 inkomstskattelagen (IL) ut enligt följande formel:

Ersättning för avyttrade tillgången – Utgifterna för avyttringen – Omkostnadsbeloppet = Kapitalvinst

Omkostnadsbeloppet utgörs enligt 44:14 IL av utgifter för anskaffning ökad med förbättringsutgifter. När det som i ditt fall är en del av en fastighet kan inte hela omkostnadsbeloppet användas, utan får proportioneras utifrån hur stor del av fastigheten som säljs. Det finns olika metoder för hur en sådan proportionering kan göras, Skatteverket beskriver dem ingående här.

Om resultatet av proportioneringen blir att du får använda halva omkostnadsbeloppet gäller följande. Vid gåvor träder förvärvaren in i den tidigare ägarens skattemässiga situation, enligt kontinuitetsprincipen i 44:21 IL. Det innebär precis som du är inne på att utgiften för anskaffningen blir den summa som erlades vid den senaste avyttringen. Om förbättringsutgifter inte finns blir därför omkostnadsbeloppet i ditt fall 150 000 kronor.

Blir ersättningen 1 000 000 kr och avyttringsutgifter saknas blir din kapitalvinst därför 850 000 kr för din andel. Den andelen ska sedan tas upp till 22/30 för beskattning i inkomstlaget kapital enligt 45:33 IL. Den summan beskattas därefter med 30% enligt 65:7 IL. Det är alltså precis som du skriver 187 000 kr som blir summan du ska skatta.

Förskott på arv

Förskott på arv räknas av mot arvingens arvslott enligt 6:1 ärvdabalken (ÄB). När förskottet räknas av läggs värdet av förskottet vid gåvotillfället till kvarlåtenskapen. Om kvarlåtenskapen i boet inte räcker för att kompensera din bror fullt ut kommer du att ärva en större del än din bror. Det finns nämligen ingen skyldighet att till boet återföra vad som getts som förskott om inget annat sagts vid givandet av förskottet, enligt 6:4 ÄB. Det finns ett undantag i 7:4 ÄB om gåvan sker på ett sätt som är att likna med ett testamente, vilket det dock inte verkar vara fråga om här. Dessutom kan den möjligheten bara användas för att utfå laglott och utifrån de summorna du anger har din bror fått sin laglott.

Hoppas att svaret kan vara till hjälp och hör gärna av dig om du vill ha ett mer detaljerat svar kring uträkningen av arvslotten!

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?