Försäljning av fastighet i syfte att göra bröstarvinge arvslös

2016-02-04 i Bröstarvinge
FRÅGA
Hej, min mormor vill inte att hennes dotter, min mamma ska ärva efter henne och har därmed sålt av sin värdefulla egendom till sin son, min mammas bror för att uttyckligen undvika att min mamma får ta del av den efter hennes bortgång. Morfadern är avliden och egendomen har som sagt blivit såld (troligen till underpris) och ej givits som gåva el dylikt. Har min mormor lyckats göra min mamma arvslös genom detta?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Som utgångspunkt gäller att var och en har rätt att fritt förfoga över sin egendom vilket innebär att man får sälja eller ge bort det man äger till vem som helst. Inom svensk arvsrätt finns dock ett starkt skydd för bröstarvingars rätt till laglott. Laglotten utgör 25 procent av den avlidnes totala kvarlåtenskap. Det finns två fall där en bröstarvinge kan kräva att få ut sin laglott. Det ena är vid s.k dödsbäddsgåvor och det andra vid gåvor som inte varit betungande för givaren. Som dödsbäddsgåvor räknas gåvor som ges när givaren faktiskt ligger för döden eller tror att döden är nära och exempel på det andra är när en gåva ges utan att givaren faktiskt förlorar något på det t.ex. vid överlåtelse av en fastighet men med rätt för givaren att bo kvar i den till dödsdagen. Enligt lagen är sådana gåvor att likställa med testamente, gåvan har givits i syfte att testamentera egendomen, 7:4 ÄB.

I ert fall har egendomen överlåtits mot ersättning och det förstärkta laglottskyddet i 7:4 ÄB skulle kunna bli tillämpligt förutsatt att det går att bevisa att egendomen faktiskt sålts till underpris. En underprisöverlåtelse räknas som gåva. Om han däremot betalat marknadsvärde för fastigheten blir laglottskyddet inte tillämpligt och ni kan inget göra. Om ni kan påvisa (t.ex. genom köpekontrakt) att fastigheten överlåtits till lägre värde än marknadsvärdet kan din mor få ut laglotten. Dvs 25 proc av fastighetens värde minskat med ersättningen som sonen betalat.

För att få ut laglotten måste ni väcka talan senast ett år från det att bouppteckning efter arvlåtaren gjorts.

Eftersom arvlåtaren fortfarande är i livet finns det inte mycket ni kan göra. Frågan om gåvan kommer att kunna likställas med testamente (vilket krävs för att få ut laglotten) beror bland annat på när mormodern går bort, tiden mellan gåvan och bortgången påverkar bedömningen av om gåvan är att likställa med testamente eller inte. När man bedömer detta tittar man på omständigheter som talar för att syftet med försäljningen av fastigheten varit att göra din mor arvslös.

Sammanfattningsvis, för att ni i framtiden ska ha framgång med att få ut laglotten måste det bevisas att fastigheten överlåtits till underpris och att syftet med gåvan varit att testamentera bort egendomen, i sådana fall får ni ut laglotten. Det som talar för att det ska likställas med testamente är att mormodern sålt fastigheten vid hög ålder eftersom hon då är nära sin bortgång.

Hoppas att ni fått svar på er fråga och hör gärna av er igen om något är oklart.

Med vänlig hälsning

Farah Wali
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bröstarvinge (396)
2020-09-03 Hur regleras den legala arvsrätten för bröstarvingar?
2020-08-31 Vad händer med skulder vid dödsfall?
2020-08-30 Vem ärver det gemensamma huset om en sambo dör?
2020-07-31 Ärver bröstarvingar lika mycket?

Alla besvarade frågor (84239)