Försäljning av fastighet i Finland

FRÅGA
Hejsan, jag har ärvt en bit mark i Finland efter min farmor. Hur ska jag gå tillväga om jag vill sälja den?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga gäller försäljning av fast egendom i Finland. En sådan försäljning måste alltid uppfylla de formkrav som gäller enligt finländsk lag (art. 11 p. 5 Rom I-förordningen).

De formkrav som måste vara uppfyllda framgår av 2 kap. 1 § finländska jordabalken:

"Fastighetsköp ska slutas skriftligen. Köpebrev ska undertecknas av säljaren och köparen eller deras ombud. Köpvittnet ska bestyrka köpet i närvaro av samtliga som undertecknat köpebrevet.

Fastighetsköp kan också slutas på elektronisk väg i det fastighetsöverlåtelsesystem som avses i 5 kap. 3 §. Säljaren och köparen eller deras ombud ska godkänna likalydande elektroniska köpebrev på det sätt som föreskrivs i 9 a kap.

Av köpebrevet ska framgå

1) överlåtelseavsikten,
2) vilken fastighet överlåtelsen gäller,
3) säljaren och köparen,
4) köpeskillingen och annat vederlag."

Eftersom försäljningen kommer regleras av finländsk rätt rekommenderar jag dig att ta kontakt med en finländsk mäklare eller jurist för att hjälpa dig med att genomföra försäljningen.

Mvh

Johan Landström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?