Försäljning av fast egendom när dement person är vid livet.

2021-05-28 i God man
FRÅGA
Mamma som hamnat på demensboende. Hon har en villa som behöver säljas. Hon har två barn som arvtagare. Kan dessa sälja villan? Kan man föra över huset på ena sonen om sönerna är överens?Behövs godman , förmyndare el dylikt trots att sönerna är överens om husförsäljning?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att modern är dement och att barnen vill sälja hennes fasta egendom och du därför undrar vad för regler som finns kring detta.

För det första kan konstateras att för att barnen ska kunna sälja sin mors ägodelar när hon är vid livet krävs att de har en giltig fullmakt som hon måste skriva under och förstå innebörden av. I och med att hon lider av demens är sannolikheten låg att de kommer att få en giltig fullmakt utav henne.

Eftersom modern lider av demens finns det mycket som talar för att hon inte kan sköta sin ekonomi på egen hand. Då ska man ansöka om en god man (11 kap. 4 § FB), detta gör man genom att kontakta kommunens överförmyndare som kommer ge vidare hjälp hur detta går till. Vanligtvis brukar en anhörig bli god man för att bevara en persons juridiska och ekonomiska rättigheter. På så sätt kan en god man utfärda en fullmakt att sälja moderns egendom. Vid försäljning av fast egendom, huset som det här är fråga om, krävs dessutom ett samtycke från överförmyndaren (14 kap. 11 § FB).

Huvudregeln är att det finns ett förbud mot att den gode mannen ger bort er mammas egendom, om det inte är fråga om en personlig present vars värde inte står i missförhållande till till hennes ekonomiska villkor (14 kap. 12 § FB). Eftersom ett förskott på arv innebär att den gode mannen ger bort er mammas egendom så är huvudregeln därför att det inte är tillåtet. Det finns dock undantag.

Svaret på frågan blir alltså att sönerna som vill sälja fastigheten inte kan sälja den utan att en god man förordnas och övermyndaren samtycker därtill. Närmare om vad som gäller i just ert fall och huruvida detta går att få till bör den goda mannen och övermyndaren undersöka och ta ställning till.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Nicolina Abaas
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom God man (544)
2021-11-17 Möjlighet till god man
2021-11-11 Får en god man respektive förvaltare röra mitt konto?
2021-11-10 Hur påverkar ett godmanskap huvudmannens föräldraskap?
2021-10-31 God man för ens förälder

Alla besvarade frågor (97335)