Försäljning av fast egendom eller lös egendom.

2019-02-27 i Köpavtal
FRÅGA
Om en köpare av en stuga swishar pengar till min dåvarande sambo har han köpt stugan då? Jag vet inte vart hon gjort med pengarna.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vid köp av fastighet finns det formkrav i lagen där det anges att:

En fastighet är att anse som fast egendom enligt Jordabalken 1 kap. 1 §. Och en utfästelse (muntligt löfte) att köpa eller sälja fast egendom är inte gällande i svensk rätt. Detta följer av praxis men även av Jordabalken 4 kap. 1 §. Enligt denna bestämmelse krävs:

Upprättande av köpehandling som skrivs under av både säljare och köpareKöpehandlingen ska innehålla uppgift om köpeskillingen och den fastighet köpet avserEn överlåtelseförklaring

Om dessa handlingar inte har skrivits under eller inte finns föreligger inget giltigt köp av fast egendom. Om det istället är så att stugan är exempelvis hus på ofri grund, är den kategoriserad som lös egendom så kan stugan säljas enligt köplagen. Vid lös egendom kan köpet överenskommas muntligt mellan säljaren och köparen.

Ur din fråga framgår det inte om din sambo är ägare av stugan eller inte eller till vilken procent hon äger den om ni är samägare. Om ni är samägare av stugan krävs ditt samtycke vid försäljning av den. Är stugan fast egendom måste dessutom formkraven ovan vara uppfyllda för att försäljning ska anses ha ägt rum, i annat fall är muntliga överenskommelsen ogiltiga. Endast en muntlig överenskommelse räcker inte i detta fall. En "swish-betalning" säger inget särskilt om vad som avtalats, det kan vara en indikation på att något slags muntligt avtal har slutits om köparen stämmer ditt ex för avgalsbrott.

Om din sambo har sålt stugan, (och den är lös egendom) kan du rikta betalningskrav mot henne. Förutsatt att du är delägare till stugan alternativt motsätta dig försäljningen och inte har gett samtycke till försäljning.

Det kan vara bra att känna till att semesterstugor inte ingår i samboegendom, endast gemensam bostad och bohag ingår i samboegendom. Ni kan däremot samäga stugan enligt samäganderättslagen men jag kan inte uttala mig mer om ägarförhållandena eftersom jag inte har tillräcklig information. Enligt samäganderättslagen 2 § finns även en regel som anger att det krävs samtliga delägares samtycke för åtgärder rörande godsets förvaltning. Swish-betalaren kan rikta betalningskrav mot din ex-sambo om denne.

Min rekommendation är att du reder ut om stugan är fast eller lös egendom, undersöker ägarstrukturen och om samägande till försäljning har givits av samtliga samägare samt undersöker om ett giltigt köpavtal har upprättats om stugan är fast egendom. Enbart en Swish-betalning är inte tillräckligt bevis på en försäljning om du som delägare inte har samtyckt till försäljningen. Är det däremot så att ditt ex ensam äger stugan kan hon mycket väl ha sålt den genom muntligt avtal förutsatt att stugan är lös egendom.

Om du vill anlita en jurist kan du göra det här https://lawline.se/boka eller ringa vår telefonrådgivning 08-533 300 04 (Mån - fre 10-16).

Vänligen,

Jessica Konduk
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köpavtal (161)
2019-08-18 Köpa 2 st fastigheter från samma säljare, kan båda fastigheterna anges på samma handlingar?
2019-07-16 Kan jag få halva fastigheten som gåva och köpa den andra halvan?
2019-07-13 Sälja fastighet utan mäklare
2019-04-16 Formkrav fastighetsköp, culpa in contrahendo

Alla besvarade frågor (72228)