Försäljning av ett hus när ett dödsbo äger en del av huset

Hej! MIn far är dement och bor på äldreboende, han kan inte förstå ekonomiska frågor pg a sjukdomen. Mamma dog för 4 år sedan. Jag är hans son och även god man till pappa. Nu ska hans hus säljas och ägarsituationen är följande: Pappa 50% och mamma 50%. Mammas del måste ju gå över antingen till pappa som då blir ensam säljare eller till mammas dödsbo, och de säljer varsin del. Nu undrar jag och min syster som är enda arvtagarna vad som är bäst att göra.

Vad händer med arvet och skatten när huset är sålt?

Blir skatten lägre om ägarskapet är 50/50?

Är det möjligt att ta ut förskottsarv när huset är sålt men pappa fortfarande lever?

Vill gärna ha ett svar så snart som möjligt då vi kanske har köpare på huset inom en snar framtid.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arv finner man i Ärvdabalken (ÄB).

När er mamma avled skapades ett dödsbo som äger hennes del av huset. Om ni inte rört den delen i dödsboet äger det fortfarande. Ni ska då välja om ni först skiftar dödsboet eller säljer huset först. Det är bara en formell skillnad såtillvida att dödsboet ska få delar av pengarna och att skatt ska betalas av det. Eftersom vi inte har någon arvskatt i Sverige och skatten vid försäljningen av huset är helt beroende av andelar av agandet och inte exakta värden blir det inge extra utgifter oavsett hur ni gör.

Förskott på arv för bröstarvingar är gåvor som inte uttryckligen inte ska vara det. Det är alltså presumtion att gåvor till bröstarvingar ska vara förskott på arv. Om er pappa ger er en gåva, exempelvis de pengarna som kommer in på grund av försäljningen kan det vara förskott på arv (6 kap 1 § ÄB).

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Carl LohmanderRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”