Försäljning av egendom under marknadsvärde

2020-03-29 i Förskott på arv
FRÅGA
Min frus mor har ärvt en fastighet med skog och en del hus. Hennes mor är döende i cancer. De är 6 syskon. Husen har delats upp. Hennes mor har nu sålt all skog till 4 av barnen. Betydligt under marknadsvärdet. Min fru känner sig lurad på arvet. Är det lagligt att styra bort någon från ett arv på det sättet?
SVAR

Hej,
Tack för att du vänder dig till Lawline!

Frågor om arv regleras i ärvdabalken (ÄB). Lagen säger att bröstarvingar (barn) ärver i första hand och ska ha lika lott enligt den legala arvsordningen (2 kap. 1 § ÄB). För att frångå den legala arvsordningen kan man upprätta ett testamente och på så sätt lagligt styra bort någon från arvet (10 kap 1 § ÄB). Bröstarvingar har dock alltid rätt till sin laglott, vilket utgör halva arvslotten (7 kap. 1 § ÄB). För att få ut sin laglott måste bröstarvinge påkalla jämkning i testamentet (7 kap. 3 § ÄB). Utifrån frågan verkar det inte finnas ett testamente och jag utgår alltså från att arvet ska fördelas enligt den legala arvsordningen.

I situationen du beskriver har din frus mor sålt sin egendom under marknadsvärdet till fyra av de sex barnen. Denna egendom är en del av den kvarlåtenskap som enligt den legala arvsordningen ska delas upp mellan hennes bröstarvingar, alltså din fru och hennes syskon. Att egendomen sålts under marknadsvärde är möjligt rent lagligt, men det är även möjligt att detta anses som ett förskott på arv (6 kap. 1 § ÄB). Om försäljningen av egendomen skulle anses som förskott på arv kommer detta att räknas bort från den arvslott som ska tillfalla de syskonen som fått köpa egendomen till under marknadsvärde, när det är tid för arvsskiftet.

Mellanskillnaden mellan marknadsvärdet och det pris som egendomen har sålts för kommer med andra ord att dras bort från deras arvslott och din fru kommer få den arvslott som ska tillfalla henne. Den sålda egendomen är som ovan skrivet en del av den "egentliga" kvarlåtenskapen vilken ska delas upp mellan barnen vid arvsskiftet, men eftersom den har sålts till några av syskonen har den tillfallit respektive syskon och räknas inte in vid arvsskiftet. Den avräknas däremot från deras arvslott, just på grund av att egendomen sålts för under marknadsvärdet. På så sätt har arvet visserligen "styrts" om det nu ska anses som ett förskott på arv, men eftersom det avräknas från syskonens framtida arvslott, får alla bröstarvingar lika arvslott.

Hoppas att detta besvarade din fråga. Har du fler frågor kan du ställa dem här.

Vänligen,

Egzon Kalludra
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1157)
2020-11-21 Hur behandlas gåvor vid arvsfördelning?
2020-11-14 Fråga om när en gåva till bröstarvinge kan anses utgöra förskott på arv samt det förstärkta laglottsskyddet
2020-11-10 Förskott på arv vid gåva
2020-11-08 Förskott på arv och likadelning mellan barn och barnbarn.

Alla besvarade frågor (86388)