Försäljning av dödsboegendom

Jag är en av två dödsbodelägare. Om vi ska sälja en bil tillhörande dödsboet måste båda dödsbodelägarna skriva på kvittot för att försäljningen ska kunna göras eller räcker det med att en skriver på?

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga!

Enligt 18 kap. 1 § Ärvdabalken (https://lagen.nu/1958:637) måste alla dödsbodelägare vara överens om alla åtgärder i förvaltningen av dödsboet. Detta inkluderar försäljningar. I princip innebär bestämmelsen att alla måste vara med på att träffa exempelvis försäljningsavtal. Däremot behöver detta inte betyda att var och en måste skriva på alla papper. Exempelvis kan övriga delägare upprätta en fullmakt som ger en delägare rätt att avtala för dödsboets räkning. En fullmakt kan faktiskt även vara muntlig, så man skulle kunna säga att det i din situation räcker med tillåtelse från den andra dödsbodelägaren för att det skall gå att sälja bilen utan att båda vare sig är med och träffar avtalet eller skriver på t.ex. kvitto.

Lycka till, och hoppas att du fick svar på din fråga!

Hälsningar,

Thommy Södergård ÅkessonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Övrigt? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning