Försäljning av del i fastighet, beskattning

2017-10-05 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA
HejJag äger tillsammans med mina 2 bröder ett fritidshus. Taxeringsvärdet är 795 000. Jag har sålt min del till mina syskon och för detta fått 250 000. måste jag redovisa det i deklarationen och betala skatt?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Huvudregeln är att inkomster som ska beskattas i inkomstslaget kapital är skattepliktig till 100 procent och ska beskattas med en statlig skatt på 30 % enligt 65 kap. 7 § inkomstskattelagen.

Till inkomstslaget kapital ska enligt 41 kap. 1 § inkomstskattelagen räknas inkomster på grund av innehav av tillgångar och skulder liksom inkomster i form av kapitalvinster och kapitalförluster vid försäljning av dessa tillgångar. Enligt 41 kap. 2 § avses med kapitalvinst och kapitalförlust vinst och förlust vid avyttring av tillgångar. En försäljning är en avyttring enligt 44 kap 3 § inkomstskattelagen.En fastighet är en tillgång.

Det här betyder att en försäljning av en fastighet är en skattepliktig inkomst som ska tas upp som intäkt i deklarationen och därmed även beskattas, 42 kap 1 § inkomstskattelagen.

Men för att veta vilken summa man ska ta upp till beskattning måste man veta vilken kapitalvinst man har gjort på försäljningen. Kapitalvinsten beräknar man på följande sätt enligt 44 kap. 13 § inkomstskattelagen:

Ersättning - försäljningskostnader - omkostnadsbelopp = kapitalvinst.

- Ersättning: den summa du fick ut av försäljningen

- Försäljningskostnader: Ev. kostnader för att bjuda ut fastigheten till försäljning

- Omkostnadsbelopp: anskaffningsutgift + förbättringsutgift

Omkostnadsbelopp:

Anskaffningsutgift är den summa du köpte fastigheten (eller din del) för. Är fastigheten ett arv ska man räkna på vad den ursprungliga ägaren köpte fastigheten för enligt 44 kap. 21 § inkomstskattelagen. Om fastigheten förvärvades före 1952 så får man, om man vill, räkna på 150 % av taxeringsvärdet som anskaffningsvärde, enligt 45 kap. 28 § inkomstskattelagen.

Anskaffningsutgiften ska adderas med förbättringsutgifter. Har fastigheten t.ex. åtnjutit nybyggnad, tillbyggnad, ombyggnad eller grundförbättringar (t.ex. att man tillfört diskmaskin) så ska detta räknas som förbättringsutgifter. Utgifterna måste vara minst 5000 kr/år för att få räknas. Även vissa reparationer och visst underhåll kan få räknas som förbättringsutgifter förutsatt att de skett inom fem år från försäljningen. Se 45 kap. 11-12 §§ inkomstskattelagen.

Slutsats,

Den summa du får fram genom att räkna enligt formeln ovan, ersättning - försäljningskostnader - omkostnadsbelopp = den kapitalvinst du gjorde på din försäljning. Vad gäller privatbostadsfastighet, som jag förutsätter att denna fastighet är, så ska endast tjugotvå trettiodelar (22/30) av kapitalvinsten tas upp till beskattning. Med andra ord ska endast 73,333... % av den kapitalvinst du gjorde på fastigheten tas upp i deklarationen, 45 kap. 33 § inkomstskattelagen.

Jag hoppas att du har fått klarhet i situationen. Är det något mer du undrar är du varmt välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!

Med vänliga hälsningar

O H
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?