Försäljning av bostad vid upplösning av samboförhållande

FRÅGA
Hej, jag och min sambo ska nu separera. Vi har ett hus tillsammans som vi nu kommer sälja. När vi köpte huset så använde vi pengarna från en bostadsrätt som vi tillsammans bodde i. Jag köpte bostadsrätten och bodde själv där några år innan vi blev sambos. Vad händer nu när vi säljer huset? Har jag rätt att till summan vi la in i huset från den sålda bostadsrätten?
SVAR

Hej!

Tack för att Du vänder dig till Lawline med din fråga.

Eftersom ni köpte huset för gemensam användning är huset samboegendom (3 § sambolagen). Av detta följer att huset ska ingå i bodelningen vid samboförhållandets upplösning. Bodelning sker dock på begäran av någon av samborna, det är alltså inte ett måste att bodela vid samboförhållandets upplösning (till skillnad från äktenskap). Detta framgår av 8 § sambolagen.

I en bodelning läggs värdet av vardera makes samboegendom ihop. Båda makarnas samboegendom läggs därefter samman och delas på hälften (12-14 §§ sambolagen). Eftersom huset är samboegendom ska det (eller pengarna ni får efter en försäljning) således ingå i bodelningen.

Detta innebär alltså, för er del, att Du inte har någon automatisk rätt till summan ni la in i huset som kom från försäljningen av bostadsrätten, såvida ni inte har ett samboavtal som säger annat. Sambopar kan ingå sådant avtal som föreskriver att egendom ska vara så kallad annan egendom och inte ingå i eventuell bodelning (9 §). Det motsvarar alltså äktenskapsförord för äkta makar.

Hoppas att Du har fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Wilhelm Stenvall
Fick du svar på din fråga?