Försäljning av anhörigs bostadsrätt

FRÅGA
hej! vi är 3 syskon o vår mamma fick en hjärnskada efter råkat ut för en hjärnhinneinflamationvåra pappa är död! hon ligger på ett hem o kommer aldrig bli frisk men kan bli liggande ett tag! vi undrar lite med hennes bostadsrätt hur vi går till vägaför att få sälja den! förstår att man ska ha en godman men vill veta vem som utser det eller får vi göra det! alltså hur vi går till väga med allt det här! / tacksam för svar!
SVAR

Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag beklagar det som har hänt din mor och förstår att ni är i en svår situation. Det stämmer att man ska ha en god man eller förvaltare för att sköta dessa angelägenheter. Jag kommer förklara mer nedan.

God man och förvaltare

Även vid sjukdom behåller en person sin rättsliga kontroll över sina ägor, detta gäller fastän person blir väldigt sjuk, till och med så sjuk att hen inte längre är vid sitt medvetande. Det medför att man inte utan personens samtycke ex. kan sälja en fastighet eller bostadsrätt. Ni kan således inte sälja er mors bostadsrätt utan hennes samtycke.

Utifrån din beskrivning verkar det som att din mor behöver hjälp med att besörja sina angelägenheter (1 § och 7 § 11 kap. Föräldrabalken). Man kan ansöka om att få sådan hjälp genom att ansöka om en god man eller förvaltare, det gör man hos överförmyndaren i sin hemkommun. Det görs av personen själv eller av en anhörig och mer information om det hittar du här.

Att sälja en bostadsrätt

Både god man och förvaltare kan sälja sin huvudmans bostadsrätt, dock endast om överförmyndaren samtycker till försäljningen (14 kap. föräldrabalken). Det är endast den som är god man eller förvaltare som är behörig att ansöka om överförmyndarens samtycke. Vidare behöver det finnas en giltig anledning till försäljningen.

Hur det blir i ert fall.

Det första steget för er blir att ansöka om en god man eller förvaltare. Hen kommer sedan ta ställning till om bostadsrätten bör säljas.

Jag hoppas du har fått svar på din fråga och du är varmt välkommen att ställa fler frågor om du undrar något mer.

Med vänlig hälsning

Joel Åkerlind
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom God man & förvaltare (450)
2020-08-06 Vem avgör om en person behöver en förvaltare?
2020-08-05 Kan en förvaltare besluta i ärenden utan den enskildes samtycke?
2020-07-31 Får en god man bestämma kring flytt?
2020-07-30 Får god man göra kontoutdrag utan huvudmannen kännedom?

Alla besvarade frågor (82736)