Försäljning av andel inom konsortium

2021-07-13 i Bolag
FRÅGA
Vad gäller vid konsortium? 80% vill avyttra 20% vill inte. Har majoriteten rätt?
SVAR

Jag tolkar din fråga som att 20 % av personerna inom konsortiet vill sälja ("avyttra") sin andel samtidigt som 80 % inte tillåter det.

Konsortium= enkelt bolag (oftast)

Ett konsortium anses de flesta gånger utgöra ett s.k. enkelt bolag. För att ett konsortium ska anses utgöra ett enkelt bolag så förutsätter det dock att följande är för handen:

konsortiet ska vara grundat på ett avtal mellan några personer det ska finnas ett gemensamt syfte för parterna inom konsortiet ochparterna i konsortiet ska vara förpliktade att verka för det gemensamma syftet.

I och med att ett konsortium allt oftast är samma sak som ett enkelt bolag så kommer jag utgå från att även er samverkan är det.

Mot bakgrund till det så gäller i första hand vad ni inom konsortiet avtalat om avseende försäljning av andel i konsortiet. Om det är så att ni inte avtalat om en sådan angelägenhet så krävs det för att en ny delägare ska kunna inträda att samtliga ägare samtycker till inträdet (2 kap. 2 och 4 kap. 2 HBL).

Det innebär alltså att om ni inte avtalat om rätten till att en ny part ska inträda i konsortiet så krävs det alltså att samtliga parter inom konsortiet godkänner inträdet av ny delägare.

Med vänlig hälsning

Hemen Yazdanfar
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bolag (742)
2021-09-16 Hur gammal måste man vara för att vara styrelsesuppleant i ett aktiebolag?
2021-09-14 Får ett handelsbolag öppnas när en skatteskuld finns hos KFM?
2021-09-13 Får andelar i ett bolag överlåtas/säljas utan delägares samtycke?
2021-09-05 Kan man driva AB utan vinstsyfte?

Alla besvarade frågor (95663)