Försäljning av andel i handelsbolag

2019-06-23 i Bolag
FRÅGA
Min styrfar har ett handelsbolag där jag äger hälften, och var och en kan göra avtal mm enligt bolagsregistreringen. Nu vill jag sälja min del då det bara är jag som får jobba och ordna och detta orkar jag inte längre. Hur gör man då?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!

Regleringen beträffande handelsbolag finns i lagen om handelsbolag och enkla bolag (bolagslagen). Reglerna är till stor del dispositiv vilket innebär att de gäller om inget annat är avtalat mellan bolagsmännen (2 kap. 1 § bolagslagen). Därför råder jag dig i första hand att titta på vad som avtalats mellan dig och din styvfar och om ni har reglerat frågan om hur en andelsförsäljning ska gå till.

Om frågan ej reglerats mellan dig och din styvfar är huvudregeln att en ny bolagsman får träda in i handelsbolaget enbart om samtycke föreligger från övriga bolagsmän (2 kap. 2 § bolagslagen). Det krävs således samtycke från din styvfar för att du ska kunna sälja din ägarandel i handelsbolaget.

I vissa fall kan en bolagsman säga upp bolagsförhållandet. Detta gäller om ett bolagsavtal slutits för obestämd tid. I ett sådant fall kan bolagsmännen säga upp avtalet när som helst och sex månader efter uppsägningen ska bolaget träda i likvidation, om inte någon annan uppsägningstid bestämts (2 kap 24 § bolagslagen). Om den kvarvarande bolagsmannen inte vill att handelsbolaget ska träda i likvidation kan denne utesluta bolagsmannen som sagt upp bolagsförhållandet (2 kap. 30 § bolagslagen). Om ett uteslutande sker ska den bolagsman som utesluts erhålla en lösenbelopp som kan antas motsvara det som denne skulle ha erhålla om bolagsskifte hade ägt rum. Notera dock att ett handelsbolag träder i likvidation om det enbart finns en bolagsman och detta förhållande bestått under sex månader (2 kap. 28 § bolagslagen).

Hoppas du fick svar på din fråga. Om det skulle uppstå några fler frågor är du välkommen att höra av dig igen!

Med vänliga hälsningar,

Ava Setayesh
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bolag (592)
2019-11-11 Vad krävs och vad händer när ett aktiebolag försätts i konkurs?
2019-11-04 Förvärvslåneförbudet och efterfinansiering
2019-10-31 Apportegendom vid bolagsbildning
2019-10-30 Ansvar delägare

Alla besvarade frågor (74748)