FrågaASSOCIATIONSRÄTTBolag23/06/2019

Försäljning av andel i handelsbolag

Min styrfar har ett handelsbolag där jag äger hälften, och var och en kan göra avtal mm enligt bolagsregistreringen. Nu vill jag sälja min del då det bara är jag som får jobba och ordna och detta orkar jag inte längre. Hur gör man då?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!

Regleringen beträffande handelsbolag finns i lagen om handelsbolag och enkla bolag (bolagslagen). Reglerna är till stor del dispositiv vilket innebär att de gäller om inget annat är avtalat mellan bolagsmännen (2 kap. 1 § bolagslagen). Därför råder jag dig i första hand att titta på vad som avtalats mellan dig och din styvfar och om ni har reglerat frågan om hur en andelsförsäljning ska gå till.

Om frågan ej reglerats mellan dig och din styvfar är huvudregeln att en ny bolagsman får träda in i handelsbolaget enbart om samtycke föreligger från övriga bolagsmän (2 kap. 2 § bolagslagen). Det krävs således samtycke från din styvfar för att du ska kunna sälja din ägarandel i handelsbolaget.

I vissa fall kan en bolagsman säga upp bolagsförhållandet. Detta gäller om ett bolagsavtal slutits för obestämd tid. I ett sådant fall kan bolagsmännen säga upp avtalet när som helst och sex månader efter uppsägningen ska bolaget träda i likvidation, om inte någon annan uppsägningstid bestämts (2 kap 24 § bolagslagen). Om den kvarvarande bolagsmannen inte vill att handelsbolaget ska träda i likvidation kan denne utesluta bolagsmannen som sagt upp bolagsförhållandet (2 kap. 30 § bolagslagen). Om ett uteslutande sker ska den bolagsman som utesluts erhålla en lösenbelopp som kan antas motsvara det som denne skulle ha erhålla om bolagsskifte hade ägt rum. Notera dock att ett handelsbolag träder i likvidation om det enbart finns en bolagsman och detta förhållande bestått under sex månader (2 kap. 28 § bolagslagen).

Hoppas du fick svar på din fråga. Om det skulle uppstå några fler frågor är du välkommen att höra av dig igen!

Med vänliga hälsningar,

Ava SetayeshRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Associationsrätt och Bolag? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000