Försäljning av andel i bostadsrätt

Hej!

Är hälftenägare av en bostadsrätt. Kan jag sälja 10 % av min del (med tillåtelse av andra ägaren)? Kan brf neka medlemskap i föreningen till tredje person? Tanken är att ge denne person möjlighet att bo ensam i lägenheten utan att det ses som andrahandsuthyrning och därmed vara säker på att kunna bo där under flera år.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågan besvaras med regler som finns i bostadsrättslagen och samäganderättslagen.

Kan du sälja 10 % av din andel av bostadsrätten?

Du kan förfoga över din andel i bostadsrätten helt fritt. Det finns inga hinder för dig att sälja 10 % av din andel. Enligt 2 § samäganderättslagen e contrario behöver du inte ens den andre delägarens tillstånd för att kunna genomföra försäljningen. Vid försäljning av andelen ska avtalet upprättas i skrift. Avtalet ska innehålla en uppgift om vilken lägenhet som avses och vilket pris som ska erläggas. Slutligen måste avtalet skrivas under av både säljare och köpare. Detta följer av 6 kap. 4 § bostadsrättslagen.

Kan bostadsrättsföreningen neka medlemskap till köparen?

Enligt 2 kap. 3 § bostadsrättslagen får inte bostadsrättsföreningen neka medlemskap om den som ansöker uppfyller de krav på medlemskap som uppställs i föreningens stadgar. Det är alltså endast i undantagsfall som bostadsrättsföreningen kan neka någon medlemskap. Det är tänkbart att en person kan vägras medlemskap om vederbörande saknar ekonomiska förutsättningar för att kunna betala hyra och andra avgifter. En annan tänkbar anledning till vägrat medlemskap kan vara om personen uppvisar ett påtagligt störande eller annars olämpligt beteende.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Erik BengtssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Bostadsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000