Försäljning av aktier i dödsbo

2021-03-31 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA
Är ensam arvtagare av en aktieportfölj. Har fått brev från Avanza att de inte en överlåtelse kan göras utan de betalar ut värdet av aktirportföljen till mig. Avanza kommer då sälja aktierna. Nu till min fråga: Hur mycket skatt måste betalas? Är det på hela summan eller är det bara på vinsten skatt ska räknas ut på? Hur ska jag deklarera det för dödsboet? För det måste väl jag göra?Hoppas att ni kan hjälpa mig med mina frågor.Tack på förhand.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I inkomstskattelagen (här, nedan kallad IKL) finns regler om beskattning av kapitalvinst. Enligt 44 kap 26 § ska kapitalvinster (från t.ex. aktier) tas upp som intäkt det beskattningsår då tillgången avyttras. Kapitalvinst räknas ut som skillnaden mellan ersättning för den avyttrade tillgången eller för den utfärdade förpliktelsen minskad med utgifterna för avyttringen eller utfärdandet och omkostnadsbeloppet (44 kap. 13 § IKL). Detta kallas genomsnittsmetoden. Med omkostnadsbelopp avses, om inte annat föreskrivs, utgifter för anskaffning (anskaffningsutgifter) ökade med utgifter för förbättring (44 kap. 14 § IKL). Vid beräkningen av omkostnadsbeloppet ska det genomsnittliga omkostnadsbeloppet för samtliga delägarrätter eller fordringsrätter av samma slag och sort som den avyttrade användas. Det genomsnittliga omkostnadsbeloppet ska beräknas med hänsyn till inträffade förändringar i innehavet (48 kap. 7 § IKL). När aktier avyttras är beräkningen [Ersättningen - (antalet aktier man säljer x omkostnadsbeloppet per aktie)]. EX: Om man har 100 aktier man köpt för 1000 kronor så är det genomsnittliga omkostnadsbeloppet 10 kr/aktie. Om man sedan säljer 10 av dessa aktier för 200 kronor så blir uträkningen → 200 - (10x10). Alltså får man göra avdrag med 100 kronor och de resterande 100 kronorna tas upp till beskattning. När man köper nya aktier måste man räkna ut ett nytt omkostnadsbelopp, för att få ett nytt genomsnittligt omkostnadsbelopp. Detta gör man för att man inte får välja vilket anskaffningsvärde man vill göra avdrag med beroende på hur mycket man köpt aktien för vid olika tillfällen.

För marknadsnoterade delägarrätter (alltså aktierna i ditt fall) får alternativt omkostnadsbeloppet bestämmas till 20 procent av ersättningen vid avyttringen sedan utgifter i samband med denna dragits av (48 kap. 15 § IKL). Detta kallas schablonmetoden. Får man 100 kr i ersättning så får man göra avdrag med 20 kr och skattar alltså på 80 kr x 0,3. Detta får endast göras med marknadsnoterade andelar. Onoterade måste alltid dras av med genomsnittsmetoden.

Du kan alltså välja mellan att använda genomsnittsmetoden eller schablonmetoden. Däremot kan det vara svårt att veta vad omkostnadsbeloppen var för aktierna när de successivt köptes, vilket gör att schablonmetoden då kan vara att föredra.

Om aktierna kommer från ett ISK-konto så räknas skatten årligen på innehavet, och då skattar du alltså inte på vinsten. Detta räknas ut automatiskt.

Dessa uträkningar används på samma sätt för dödsbon som för privatpersoner. Här finns vidare praktisk information --> LÄNK

Hoppas detta besvarade dina frågor!

MVH,

Fredrik Holmström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Kapitalvinstskatt (378)
2021-10-03 Anskaffningsutgift (inköpspris) vid fastighetsförsäljning
2021-10-01 Hur beräknas en kapitalvinst vid husförsäljning?
2021-09-30 Skatt på vinst innan vinsten mottagits
2021-09-07 Behöver jag betala skatt på vinsten om jag säljer en fastighet jag fått i förskott på arv?

Alla besvarade frågor (96379)