FrågaFAMILJERÄTTUnderhåll26/07/2016

Försäkringskassan och underhållsstöd

Hej,
Har en dotter som bor hos mig och jag har alla hennes kostnader som telefon, försäkring mm. Hennes pappa är nu arbetslös och har A-kassa, och avsäger sig att betala något för henne. Är detta möjligt att man kan frånsäga sig det? Hur gör man då, hennes omkostnader behöver betalas ändå, och det blir då enbart från mig.

Vi flyttade över telefonabbonemang på mig och försäkring står på mig, för att vi sedan gjorde upp om ett underhållsbidrag, vilket han nu då vägrar betala. Det känns väldigt konstigt att man bara kan avsäga sig på det sättet.


Lawline svarar

Hej, och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

Frågor om underhåll regleras främst i 7 kap. i Föräldrabalken (FB), men finns även i 17-19 kap. i Socialförsäkringsbalken (SFB).

Underhåll
Enligt lagen är det ni som föräldrar som ska ansvara för underhåll åt er dotter till dess hon fyllt 18 år, efter vad som är skäligt med hänsyn till er dotters behov och er samlade ekonomiska förmåga, FB 7:1 st. 1. Går er dotter i skolan (gymnasiet) efter denna tidpunkt, är ni underhållsskyldiga under den tid som skolgången pågår, dock senast tills dottern fyllt 21 år, se FB 7:1 st. 2. Här saknar jag omständigheter för att avgöra om ni fortfarande har en underhållsskyldighet gentemot er dotter.

Då din dotter bor hos dig utgår jag ifrån att din dotter bor mindre än 40 % av tiden hos pappan och att det därför inte kan vara frågan om växelvis boende. Eftersom att dottern bor hos dig större delen anses hon bo stadigvarande hos dig och därför är det pappan som blir underhållsskyldig och ska betala underhållsbidrag till dottern, FB 7:2. I de fall pappan inte har möjlighet till detta kan han uppfylla sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsstöd med hjälp från Försäkringskassan, FB 7:2 a.

Skillnaden mellan underhållsbidrag och underhållsstöd
Underhållsbidrag är ett individuellt belopp som den bidragsskyldige föräldern kan betala och som fastställs genom dom eller avtal, FB 7:2 st. 2. Vad jag förstår det som har du och pappan kommit överens om att han ska betala underhållsbidrag till dottern, men att han nu har motsatt sig detta.

Underhållsstöd är däremot ett fast belopp på 1573 kr som Försäkringskassan betalar ut varje månad till den förälder där barnet bor stadigvarande hos och därefter riktar de betalningsanspråk mot den bidragsskyldige föräldern som är pappan i detta fall, se FB 7:2 st. 1 p. 2. Underhållsstödet är i praktiken den vanligaste formen av underhåll. Detta är problematiskt eftersom att underhållsstödet i många fall är ett lägre belopp än underhållsbidraget.

Sammanfattning
Eftersom dottern bor stadigvarande hos dig blir pappan underhållsskyldig, FB 7:2. Här är det upp till er att genom ett muntligt eller skriftligt avtal komma fram till hur mycket pappan ska betala i underhållsbidrag till dig. I det fall ni inte kommer överens om hur stort bidraget ska vara (vilket verkar vara fallet här) kan storleken bestämmas genom dom i domstol. Skulle pappan istället välja att betala underhållsstöd genom Försäkringskassan är hans underhållsskyldighet fullgjord och det går då inte att kräva att han ska betala mer än 1573 kr, FB 7:2 a.

Råd
Vad avser underhållsbidrag är en god idé att prata med pappan och förklara att han enligt FB 7:2 har en underhållsskyldighet att betala underhåll och att 1573 kr endast motsvarar ett minimum från Försäkringskassan samt att dotterns behov sträcker sig utöver detta belopp. Här kan viss ledning fås av Konsumentverkets beräkningar av vad barn i olika åldrar kostar varje månad, se här.

Då pappan inte är medgörlig behöver du ansöka hos Försäkringskassan för att din dotter ska kunna erhålla underhållsstöd. Ansökningsblanketten till underhållsstöd finns på Försäkringskassans hemsida. Det kan ta upp till 8 veckor innan beslut fattas om underhållsstöd ska ges ut. Godkänner Försäkringskassan ansökningen kommer underhållsstöd betalas ut den 25:e varje månad. Försäkringskassan erbjuder även möjligheten till att boka ett personligt webbmöte med någon av deras handläggare för vidare rådgivning angående underhållsstöd och underhållsbidrag, se här.

Min rekommendation är att du bokar tid hos Familjens jurist för vidare rådgivning om hur du kan gå till väga för att erhålla underhållsbidrag i det fall pappan inte är medgörlig. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka alternativt klicka på knappen till höger.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du undrar något mer är du välkommen att kontakta oss igen.
Vänligen,

Emma FurwedRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”