FrågaAVTALSRÄTTAvtal22/08/2019

Försäkringsersättning vid riskökning

Hej! När jag var 8 år svimmade jag ibland och tog kontakt med läkare, som sedan sa att jag var frisk och inget var fel. Vid 14 år sökte jag försäkring och fyllde då i hälsodeklarationen. Jag nämnde inte att jag har svimmat och sökt vård på grund av att jag var frisk och hade inte svimmat på minst 2 år. Så ansåg inte att det var ett problem. Men nu I år fick jag pacemaker på grund av mina svimningar som kom tillbaka när jag var 17 år. Det visade sig vara ett hjärtfel. Anmälde det till min försäkring och dom säger att jag har ljugit i min hälsodeklaration, så försäkringen gäller inte mitt hjärtfel. Läkeren när jag var 10 år sa att jag var frisk och inget var fel, så har jag verkligen ljugit i min hälsodeklaration då? Jag anser inte att jag ljugit utan jag har liksom inte vetat att det varit ett fel. Säger en läkare att jag är frisk så litar jag på det.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Upplysningsplikten vid avtalsslut
Vid teckning av försäkringar tar försäkringsbolaget in upplysningar som har betydelse dels för om försäkringen ska meddelas och dels för fastställande av premievärdet (4 kap. 1 § försäkringsavtalslagen). Som försäkringstagare har du en skyldighet att ansvara för uppgifternas riktighet. Denna upplysningsplikt är begränsad till en svarsplikt för din del, det vill säga att om du besvarat samtliga frågor som försäkringsbolaget ställt och inte ljugit eller undanhållit information, gäller ditt avtal med försäkringsbolaget fortfarande.

Försäkringsbolagets skyldighet att lämna information
När avtal har träffats med försäkringsbolaget är bolaget skyldigt att tillställa dig som försäkringstagare en skriftlig bekräftelse på avtalet samt upplysa dig om försäkringsvillkorens innehåll. Försäkringsbolaget ska då särskilt framhålla villkor enligt 4 kap. 3 § om skyldighet att anmäla ändring av risken och följderna av en försummad anmälan (2 kap. 4 § tredje punkten), vilket fungerar som en slags fortlöpande upplysningsplikt. Om försäkringsbolaget inte särskilt framhållit ett villkor av sådant slag (det faktum att du måste anmäla förändringar av ditt hälsoförhållande och följderna av en sådan försummad anmälan), kan försäkringsbolaget inte åberopa villkoret, det vill säga bolaget kan inte göra villkoret gällande gentemot dig (2 kap. 8 §).

Om försäkringsbolaget informerat om villkoret (din skyldighet att anmäla riskökning och följderna av en försummad anmälan)
Det faktum att ditt förhållande har förändrats utgör en riskökning för försäkringsbolaget och om du har anmält denna riskökning då du fick reda på att det förelåg ett hjärtfel, har du rätt till ersättning från försäkringsbolaget.

Om du däremot inte anmält denna riskökning då du fick reda på att det förelåg ett hjärtfel, har du fortfarande rätt till ersättning, men försäkringsersättningen kan bli föremål för nedsättning (4 kap. 3 §). Ersättningen sätts då ned efter vad som är skäligt med hänsyn till den betydelse förhållandet skulle ha haft för försäkringsbolagets bedömning av risken och den oaktsamhet som har förekommit (4 kap. 2 § andra stycket).

Om försäkringsbolaget inte informerat om villkoret (din skyldighet att anmäla riskökning och följderna av en försummad anmälan)
Har försäkringsbolaget inte informerat dig om din skyldighet att anmäla ökning av risken och följderna av en försummad anmälan, kan de inte använda det villkoret som en grund för att ej bevilja dig ersättning (2 kap. 8 §).

Slutsats
Har du uppfyllt din upplysningsplikt och besvarat försäkringsbolagets samtliga frågor sanningsenligt, har du alltså rätt till ersättning. För det fall du inte har anmält riskökningen (förändringen av ditt hälsoförhållande) trots att försäkringsbolaget informerat om villkoret, har du ändå rätt till ersättning, men denna kan då i någon mån komma att sättas ned.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Jonna AnderbergRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”