Försäkringsersättning vid hundbett

FRÅGA
Min hund har blivit biten av en hund som slet sig från sin ägare han ligger nu på Bagarmossens djursjukhusägaren till den andra hunden är försäkrad i Trygg hansa som påstår att det är praxis att den drabbade parten ska vara med och betala kostnaden ligger på 45000 så min del blir ca 12-13000 vad är det som gäller hälsn Rolf
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Allmänt om skador av hundar

Hundar omfattas inom den allmänna skadeståndsrätten om något som kallas för rent strikt ansvar. Detta innebär att ägaren är ansvarig för skador dennes hund åsamkar annan, oberoende av huruvida ägaren varit vårdslös eller ej. Se vidare 19 § 1 st. Tillsynslagen (här).

Skador på hundar

Ersättning för hundar som skadats beräknas enligt samma principer som gäller för sakskador i allmänhet. Enligt 5:7 Skadeståndslagen gäller därvid främst reparationskostnaden i detta fall, alltså kostnader för veterinär.

Jämkning

Huvudregeln i den allmänna skadeståndsrätten är att hela skadan ska ersättas, varken mer eller mindre. Har dock den skadelidande varit medvållande till skadan kan jämkning av skadeståndets storlek ske, se 6:1 st. 2 Skadeståndslagen. Denna regel innebär att en skadad hunds beteende vid olyckstillfället kan ha betydelse för vad ägaren får i ersättning. Det går inte, baserat på förutsättningar i frågan, att avgöra ifall denna regel är tillämplig i detta fall.

Slutord

Är du i behov av ytterligare hjälp med detta är Du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se

Du kan även boka en tid med en kvalificerad jurist för att få hjälp med ditt ärende här.
Philip Söderberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll