Försäkringen täcker inte hela skadan på hund

2017-10-28 i Strikt ansvar
FRÅGA
Hej. Min hund var hos en dagmatte tillsammans med andra hundar. De gick till en hundrastgård där hundarna var lösa. Där bet en av dagmattens andra hundar min hund, varpå jag var tvungen att uppsöka veterinär för skadorna. Den andra hundens ägare har ansvarsförsäkring, men deras försäkringsbolag (Trygg-Hansa) säger nu att skadeståndet ska jämkas, de anser att jag är medvållande till skadan eftersom min hund också var okopplad i hundrastgården. "Enligt Trygg-Hansas bedömning är skadelidande alltid medvållande till att skadan uppkommit om deras hund inte har varit kopplad, eftersom att risken för att hunden skadas ökar markant när den inte är kopplad." Hur kan de besluta om jämkning utan att domstol är inblandad?Jag vet inte vad jag ska göra. Om jag vill ha hjälp av mitt försäkringsbolag (Agria) så måste jag anmäla skadan, vilket innebär att mina premier påverkas även om Trygg-Hansa säger att de, efter jämkning, ersätter min självrisk. Om jag inte tar hjälp av mitt försäkringsbolag så får jag stå för hälften av kostnaderna trots att jag har rätt enligt Lagen om tillsyn över hundar och katter. Har jag förstått det rätt att: även om Trygg-Hansa bara betalar ut hälften av ersättningen, så råder skadeståndsskyldighet för den skadevållande hundägaren, men att jag då måste lämna in en stämningsansökan för att få fullständig ersättning?Jag är enligt lag offer, men nu känns det som att jag inte har några rättigheter, hur jag än gör så förlorar jag.Vad kan jag göra?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I fall beträffande skada orsakad av hund så är det som du säger, att ägaren har strikt ansvar (19 § lagen om tillsyn över hundar och katter). Detta innebär att hundägaren ansvarar för alla skador som hunden skapar på andra och annan egendom. Eftersom detta är en utomkontraktuell skada (det finns inte något avtal er emellan), så är även vissa skadeståndsrättsliga regler tillämpliga. Det är fullt möjligt att jämka ett skadeståndsansvar om den skadelidande har varit medvållande (6 kap. 1 § 2 stycket skadeståndslagen). Personens – vars hund skadat din – försäkringsbolag har alltså möjlighet att jämka ersättningen i viss mån eftersom du inte haft din hund kopplad. Vill du få ut resten av skadeståndet får du begära det av ägaren till den skadevållande hunden. Skulle denne inte vilja betala något, kan du alltid stämma in denne för att få ut resten av ersättningen.

Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Vänligen

Pontus Schenkel
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?