Försäkring, villkorstolkning

2017-06-21 i Avtal
FRÅGA
Hej, har en fråga angående en försäkringsskada på en bil.Bilen kördes av bärgare till skadeverkstad (Sv) efter dikeskörning.Del av Folksam´s Villkor för Bilförsäkring pkt. 135"Du ska som ägare till bilen, efter vårt medgivande, beordra reparation samt godkänna eller reklamera utfört arbete." När Sv. lämnat kalkyl får dom svar via "robot", godkänd kalkyl om den är inom ramen, dock med förbehåll att jag måste beordra jobbet.Dag 2Sv. svarade att dom fått kalkyl godkänd kvällen innan och direkt då börjat demontera bilen och beställt delar. Jag hade då ej beordrat jobbet.Ringde F som sa att bil skulle lagas, pga att kostnad för rep. höll sig inom godkänd "ram".uttryckte mina farhågor för att det inte skulle bli bra, och att det kanske var bättre att F löste bilen, rep.kostnad var förhållandevis nära värdering 66.000:-, jämfört med värde 80.000:-.Bestämt att den skulle repas. Och vart det fel så fick Sv göra om enligt handläggare.När jag sedan skulle hämta färdig bil, så jag vägrade att godkänna jobbet.Pratade med Folksam(F) som jag då trodde "jobbade" för mig.Ville att dom skulle titta hur dåligt Sv. gjort jobbet.Istället åkte dom till verkstaden och sa att jobbet var ok för F´s del.Detta har gjort att jag fått jobba i motvind, med kostnad för opartisk bes.man, som godkände jobbet enl. Svensk Lacknorm. F har genom att godkänna jobbet underminerat mina möjligheter att få Sv att välja att ta kostnad för omarbete istället för kostnaden för en bes.man.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du beskriver att en skada har uppkommit på en bil du har försäkrad hos Folksam. Bilen lämnades in till en skadeverkstad som började jobba med att reparera bilen. Du verkar vara missnöjd med hur såväl skadeverkstaden som Folksam skött ärendet. Jag ska därför ge mina synpunkter på händelseförloppet och se om jag hittar något som verkar märkligt.

Det är viktigt att skilja mellan de olika parterna. Du har ett avtalsförhållande till Folksam genom den försäkring du har tecknat på bilen. Något avtal mellan dig och skadeverkstaden eller mellan skadeverkstaden och Folksam verkar inte finnas sedan tidigare, utan skadeverkstaden verkar vara fristående från er. Man måste därför undersöka om det är någon av parterna som gjort fel i förhållande till dig; dels om skadeverkstaden gjort fel, dels om Folksam har gjort fel.

Skadeverkstaden

Du har lämnat in din bil till skadeverkstaden. De har sedan börjat reparera den utan ditt “godkännande”. Då uppstår frågan om ett sådant godkännande krävts. Här är inte dina försäkringsvillkor av omedelbart intresse eftersom de reglerar förhållandet mellan dig och Folksam, inte mellan dig och skadeverkstaden. Man måste således försöka utröna vilka avtalsvillkor som gällt mellan dig och skadeverkstaden för deras reparation av bilen. Generellt kan sägas att jag tycker det låter märkligt att de börjat reparera bilen utan ditt godkännande. Att Folksam lämnat godkännande bör inte vara avgörande. Det kan dock mycket väl vara så att du genom att lämna in bilen på skadeverkstaden godkänt att bilen började repareras. Ett sådant antagande framstår dock i mina ögon som långsökt.

Det ligger i min mening därför nära till hands att anse att skadeverkstaden gjort fel genom att börja reparera bilen. Det finns dock anledning att tro att detta eventuella fel ej spelar någon roll. Detta beror på att du verkar ha i efterhand godkänt att reparationen fortskred. Detta kallas för att man “ratihaberar” ett avtal, d.v.s.. Jag gör nämligen bedömningen att du har godkänt att skadeverkstaden fortsatte med reparationen trots att de kanske börjat på felaktig grund. Det eventuella fel skadeverkstaden gjorde i och med att de började reparera bilen har således “läkts” av ditt godkännande. Om skadeverkstaden sedan gjort reparationen felaktigt eller bristfälligt, vilket du verkar anse, kan du rikta krav mot skadeverkstaden om att de ska ersätta dig eller fullfölja reparationen i enlighet med de avtalsvillkor som får anses gälla för ert förhållande.

Folksam

Du har ett försäkringsavtal med Folksam enligt vilket du verkar ha rätt till ersättning för reparation av bilen under vissa omständigheter. Av avtalet tycks framgå att det är Folksam som ska betala skadeverkstaden för de reparationer som krävs för att återställa bilen. Folksam har varit på skadeverkstaden och godkänt arbetet. Du är av åsikten att skadeverkstaden ej reparerat bilen till den standard som försäkringen täcker, medan Folksam verkar vara av den motsatta åsikten. För att avgöra vem som har rätt måste man bl.a. tolka försäkringsavtalet för att försöka avgöra vad försäkringen ska täcka. Här kan hänsyn behövas ta till olika standarder som används i branschen. I min mening verkar du dock ha svårt att göra gällande att reparationen är bristfällig eftersom såväl Folksams besiktningsman som en oberoende besiktningsman godkänt reparationen. Det finns således anledning att utgå från att Folksam har rätt i att det är denna reparation försäkringen täcker och att du därför inte har något du kan göra gällande mot Folksam.

Sammanfattning

Jag har således redogjort för att det kan finnas anledning att tro att skadeverkstaden gjort fel som började reparera bilen utan ditt godkännande. Jag har dock vidare angett att du får anses ha godtagit detta i efterhand varför detta problem ej längre kan göras gällande. Jag har vidare redogjort för att huruvida du kan göra något mer gällande mot Folksam än du redan gör (d.v.s. att skadeverkstaden ska göra bättre reparationer) beror främst på tolkningen av försäkringsvillkoren och antagligen vilken standard som används i branschen. Det råder således en tvist kring detta. Om inte du och Folksam kan komma överens är det slutligen upp till dig att föra en talan mot Folksam i tingsrätten. Jag har dock vidare redogjort för att jag anser att chanserna att vinna mot Folksam i en sådan process framstår som små. Detta har jag baserat på att det två besiktningsmän (varav en oberoende) som godkänt besiktningen. Jag kommer att ringa dig måndag den 26 juni vid 16-tiden för din telefonuppföljning. Passar denna tid ej är du välkommen att kontakta mig på mattias.lindner@lawline.se

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1535)
2021-09-21 Vad gör jag om fullmäktigen inte vill återställa fullmakten?
2021-09-19 Gäller avtalet om vi skrivit under som fel parter (säljare resp. köpare)?
2021-09-14 Tilläggsavgift för fel bevis på rätt till studentrabatt
2021-09-07 Har en annonssajt rätt att neka annonsering?

Alla besvarade frågor (95767)