Försäjning av hyrd egendom

2016-09-28 i Avtal
FRÅGA
HejMin dotter köpte en mobiltelefon på avbetalning som hennes pojkvän skulle få använda mot att han betalade månadskostnaden. Det funkade i drygt ett år tills förhållandet tog slut och han bestämde att han inte skulle betala mer. Telefonen tog han med sig och har även bytt/sålt den vidare (enligt vad han säger) så dottern får inte tillbaka den heller.Vi tycker vi har bevis på att han sagt att han ska betala genom sms-konversationer och att pengar förts över till min dotter varje månad i över ett års tid.Finns det något vi kan göra? Gör han sig skyldig till något brott eller är det bara att bita i det sura äpplet och förhoppningsvis dra någon lärdom för framtiden?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I det aktuella fallet var mobiltelefonen uthyrd till din dotters före detta pojkvän. Han har därmed inte haft rätt att byta bort eller sälja telefonen vidare utan din dotters samtycke. Han har, såvitt jag kan bedöma, heller inte haft rätt att ha kvar telefonen efter att förhållandet upplöstes.

Om telefonen såldes eller byttes bort till en person som inte visste om och inte heller borde ha insett att mobiltelefonen var din dotters har köparen gjort ett godtrosförvärv av mobiltelefonen. Det här innebär att din dotter inte kan återkräva mobiltelefonen av köparen.

Din dotter kan däremot kräva skadestånd av sin före detta pojkvän i och med att pojkvännen har sålt mobiltelefonen samt för att han inte har betalat månadskostnader. Skadeståndet skulle uppgå till telefonens nuvärde med avdrag för eventuella avbetalningar som gjorts av den tidigare pojkvännen samt de övriga månadskostnader (samtalstid med mera) som han skulle stå för enligt avtalet.

Av 10 kap. 4 § brottsbalken (1962:700) följer vidare att den som, med annans egendom, vidtar åtgärd som gör att egendomen frånhänds denne döms för olovligt förfogande. I det aktuella fallet har mobiltelefonen sålts eller bytts bort utan lov av din dotters före detta pojkvän. Han har därmed gjort sig skyldig till olovligt förfogande, dvs. en brottslig gärning.

Hoppas att du fick svar på din fråga. Hör gärna av dig om du har några funderingar!

Vänliga hälsningar,

Elias Lundin
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1366)
2020-10-26 Vad gäller enligt avtal om hund med bibehållen avelsrätt
2020-10-25 Kan ett företag neka att utföra en tjänst åt en kund?
2020-10-25 Får säljare av ett spel ställa krav som inte återgivits i avtalsvillkoren?
2020-10-21 Kan en person ångra ett muntligt uttalande/avtal?

Alla besvarade frågor (85425)