Förs uppgifter ur belastningsregistret automatiskt över utomlands?

2017-08-01 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej,Jag arbetar med Kriminalvården på ett projekt i Sverige. Undrar om belastningsregister från Sverige automatiskt förs över till Danmark och Norge? Dvs, kan en arbetsgivare i Danmark och Norge se att man har dömts för ett brott i Sverige?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Inga uppgifter förs över automatiskt från belastningsregistret utomlands. Informationen i belastningsregistret är omfattad av sekretess enligt 35 kap 3 § offentlighets- och sekretesslagen. Vem som helst får alltså inte ta del av informationen, utan detta är endast tillåtet när det är särskilt föreskrivet. En arbetsgivare utomlands kan alltså inte själv begära att få ta del av en persons uppgifter i belastningsregistret om det inte står uttryckligen i lag.

Du som enskild kan själv begära ut uppgifter om dig själv (9 § lagen om belastningsregister) och enskilda arbetsgivare inom vården i Sverige kan begära ut uppgifter om en arbetssökande om det behövs för att pröva om anställningen är lämplig. Myndigheter utomlands har rätt att ta del av uppgifter från belastningsregistret om utlämnandet följer av en internationell överenskommelse som Sverige efter riksdagens godkännande har tillträtt eller av en EU-rättsakt (11 § lagen om belastningsregister). Nordiska polismyndigheter biträder sedan lång tid tillbaka varandra vid brottsutredningar. I det samarbetet ingår även att på begäran lämna ut registeruppgifter när sådana uppgifter behövs för en brottsutredning i ett annat nordiskt land (12 § 1 st lagen om belastningsregister). Uppgifter får även lämnas på begäran från domstol eller polis- eller åklagarmyndighet i stat som är ansluten till Interpol (12 § 2 st lagen om belastningsregister).

Vill du har mer rådgivning eller hjälp av en jurist?

Då kan du använda dig av någon av våra andra tjänster:

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här http://www.lawline.se/ask_a_question

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h, klicka här http://www.lawline.se/ask_a_question

- Boka tid med en jurist, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

Johanna Matsdotter
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2733)
2022-01-13 Förstöra eller undanhålla bevisning i åtal mot en själv?
2022-01-10 Är det olagligt att köpa ut snus till en person under 18 år?
2022-01-09 Gallring ur belastningsregistret vid flera brott med olika preskriptionstid
2021-12-29 Hur lång är preskriptionstiden för bidragsbrott?

Alla besvarade frågor (98465)