Förrättningsmän och ombud

FRÅGA
Måste det alltid vara 2 st boupptecknings förrättningsmän.En advokat har kallat till bouppteckning efter min far. Han kallar sig ombud för min fars fru. Behöver jag åxå ett ombud? Jag är enda barnet.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 20:2 ÄB (Ärvdabalken) ska bouppteckningen förrättas av två gode män, det måste således alltid finnas två förrättningsmän. Förrättningsmännen får inte också vara ombud.

Som dödsbodelägare får man välja om man vill företrädas av ett ombud eller om man själv vill närvara vid bouppteckningen.

Hoppas att detta gav svar på din fråga!

Karolina Jivebäck
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1035)
2021-01-26 Fordringar som tillgångar i bouppteckningen
2021-01-26 Efterlevande makes arvsrätt
2021-01-25 Vad gör vi med lånet nu när vår mor gått bort?
2021-01-23 Blir jag skyldig att betala min mammas bostadslån om hon avlider?

Alla besvarade frågor (88531)