Förordnande om god man vid försäljning av hus

2017-09-11 i God man
FRÅGA
Hej Min far vårdar min senila mamma i deras radhus. Om pappa sedermera behöver sälja huset behöver båda skriva på. Måste vi utse en god man till henne och kan det då vara jag, deras biologiska son?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om din mamma, på grund av sin demenssjukdom, behöver hjälp med att förvalta sin egendom så kan det vara nödvändigt med förordnande om god man, 11 kap. 4 § Föräldrabalken (FB). Den som utses till god man ska vara rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig person, 11 kap. 12 § FB. Det finns inget hinder mot att du som nära anhörig förordnas som god man. Du kan ansöka om en god man för din mamma och föreslå att du ska förordnas, 11 kap. 15 § FB. Din mamma måste samtycka till att du blir god man för henne, om inte hennes tillstånd hindrar henne från att ge samtycke.

Även vid försäljningen av huset måste hon (om möjligt) samtycka till att du som god man företar rättshandlingen. Att sälja sitt hus är en rättshandling av stor vikt. Därför krävs också överförmyndarens samtycke vid försäljning av hus (fastighet eller bostadsrätt) med hjälp av god man, 14 kap. 11 § FB. Överförmyndaren har till uppgift att utöva tillsyn över förvaltare och gode män. Om du förordnas som god man och det blir aktuellt att sälja huset så ansöker du till överförmyndaren om samtycke.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Hanna Lindsten
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?