Förordnande i testamente om enskild egendom

2017-11-19 i Enskild egendom
FRÅGA
Enskild egendom skrivet i testamente, hur många år är det gällande
SVAR

Jag tolkar frågan som att du eller någon annan har skrivit i sitt testamente att viss egendom ska förbli enskild och nu undrar hur länge det gäller. Testamente regleras i Ärvdabalken (ÄB).

Formkrav för testamente

Ett testamente måste vara skriftligt. Den som upprättat testamentet (testator) ska underteckna testamentet. Två samtidigt närvarande vittnen ska underteckna testamentet. Det är vanligt att man har en vittnesmening med i testamentet. Vittnena ska känna till att det är ett testamente de bevittnar, men behöver däremot inte känna till innehållet. För att bevittna ett testamente ska man vara minst femton år, och får inte ha någon allvarlig psykisk störning. Ett vittne får inte heller vara nära släkt med den som upprättat testamentet (testator) och får inte vara en person som berörs av testamentet. Om dessa formkrav är uppfyllda är testamentet giltigt.

Nödtestamente

Om man befinner sig i en nödsituation och inte har möjlighet att upprätta ett formenligt testamente kan man antingen skriva ner sitt testamente på papper och underteckna handlingen, eller muntligt uttala sitt testamente inför två vittnen. Om den som upprättat testamentet överlever nödsituationen har han eller hon tre månader på sig att upprätta ett nytt testamente som uppfyller formkraven.

Tillägg

Har man skrivit ett testamente och vill göra ett tillägg, gäller samma regler som för upprättande av ett nytt testamente.Återkallelse av testamente

Ett möjligt scenario är att man har skrivit ett testamente men sedan ändrar sig. Om man har skrivit ett testamente men därefter inte längre vill att det ska gälla, kan man återkalla sitt förordnande, ge uttryck för att testamentet inte längre utgör ens vilja, eller förstöra testamentet. Att förstöra testamentet är antagligen det säkraste alternativet.

Vi på Lawline kan hjälpa dig att ta din fråga vidare

Har man förordnat i testamente att viss egendom ska förbli enskild gäller det om formkraven för testamente är uppfyllda. Det gäller tills testator återkallar eller förstör sitt testamente.

Om du har ytterligare frågor får du gärna ringa Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen är öppen. måndag–fredag kl. 10.00–16.00. Om du behöver hjälp att upprätta ett testamente rekommenderar jag att du bokar tid hos Lawlines Juristbyrå, http://lawline.se/boka

Jenny Hedin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Enskild egendom (430)
2021-11-20 Kan ett testamenterat arv bli giftorättsgods till särkullbarn?
2021-11-17 Hur behandlas arv i en framtida skilsmässa?
2021-11-02 Vad händer med enskild egendom vid en makes bortgång?
2021-10-31 Blir attefallshuset automatiskt enskild egendom?

Alla besvarade frågor (97358)