Förordnande av närstående som god man

FRÅGA
Har fått ett yttrande ang förordnande av god man till min far, som jag inte haft kontakt med under mitt liv. Skrev under av den anledningen. Men jag vill ju veta anledningen Har forskat lite och vet nu att han är dement och finns på ett boende. Personen man utsett till god man är sonen till min fars sambosambo. Är det rätt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Av 11 kap. 4§ föräldrabalken (FB) (här) framgår att om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person, skall rätten, om det behövs, besluta att anordna godmanskap för honom eller henne. Enligt 11 kap. 16 § 2 st. FB (här) ska vid ärenden om anordnande av godmanskap för den som behöver god man på grund av sjukdom eller liknande förhållande, om det inte är obehövligt, rätten också inhämta yttrande från den enskildes make eller sambo och barn.

Enligt 11 kap. 12 § 1 st. FB (här) ska till god man eller förvaltare utses en rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig man eller kvinna. Den som är underårig eller som själv har förvaltare får inte vara god man eller förvaltare, 11 kap. 12 § 3 st. FB (här).

Utifrån de förutsättningar som du har nämnt finns således inget som tyder på att förordnandet av god man för din pappa har gått felaktigt till. Det finns inte något hinder för en närstående att vara god man, så länge personen inte är underårig, själv har förvaltare eller i övrigt är olämplig som god man. Det är inte heller ovanligt att man utser en närstående till god man. Se gärna även Sveriges domstolar för mera information http://www.domstol.se/familj/god-man-och-forvaltare/.

Om du ändå känner att din pappas sambos son skulle vara olämplig som god man har du som barn möjlighet att ansöka om entledigande av god man enligt 11 kap. 21 § FB (här).

Med vänlig hälsning,

Linda Critchley
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom God man & förvaltare (450)
2020-08-06 Vem avgör om en person behöver en förvaltare?
2020-08-05 Kan en förvaltare besluta i ärenden utan den enskildes samtycke?
2020-07-31 Får en god man bestämma kring flytt?
2020-07-30 Får god man göra kontoutdrag utan huvudmannen kännedom?

Alla besvarade frågor (82649)