Förordnande av god man

FRÅGA
Hej! Min man har fått pannlobs demens och bor nu på ett demensboende. Kan jag som hustru sedan 45 år tillbaka bli god man åt honom? Vi har en gemensam son och det finns inga utomäktenskapliga barn. Hur gör jag i så fall?Hälsningar Inger Gustavsson
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.

I 11:4 föräldrabalken regleras god man. Lagtexten i regleringen kan kännas svårtillgänglig men betyder ungefär att du kan vara god man åt din sjuke make om du inte tidigare är straffad för allvarliga brott eller har betalningsanmärkningar och om din make behöver detta.

Domstolen ska förordna godmanskap om en person på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller annat liknande förhållande, behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person.

Du ska utses av allmän domstol som god man. För att göra ansökan om detta vänder du dig till överförmyndaren eller överförmyndarnämnden i din kommun.

Avslutningsvis så vill jag förmedla att det är vanligt att makar förordnas till god man för varandra vid behov.

Hoppas detta har gett dig svar, hälsar

Jesper Lublin
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll