Förordnande av enskild egendom

2017-01-10 i Enskild egendom
FRÅGA
förordnande av enskild egendom vid arv. Hur upprättar man det. är det enklast och säkrast hos jurist?
SVAR

Hej! Tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill upprätta ett testamente ett testmeten, är en viss egendom ska tillfalla arvingen som enskild egendom. Nedan följer mitt svar utifrån denna tolkning av din fråga.

Regler om testamente finner du i ärvdabalkens 10 kap (här). Nedan har jag listat de krav som måste avta uppfyllda för att ett testamente ska anses giltigt:

1. Upprättas skriftligen,

2. Med två vittnen

3. Testatorn måste underteckna testamentet när båda vittnena är närvarande

4. Vittnena skall skriva under

5. Vittnena skall förstå att det är ett testamente (Men de behöver inte veta om innehållet)

När du skriver ditt testamente är det viktigt att du tydligt anger den egendom som du vill ska utgöra enskild egendom. Det är även rekommenderat att du anger att den avkastning som kan komma vid en försäljning av egendomen även den ska utgöra enskild egendom. Exempel: "Jag avser att förordna min rosa teservis till min dotter Linda. Denna teservis ska utgöra enskild egendom. Jag vill även att den avkastning som Linda skulle få vid ev. försäljning utgör enskild egendom."

Ditt testamente bör även innehålla ytterligare uppgifter, jag råder dig därför till att ta hjälp av en jurist vid upprättandet av ditt testamente.

Vänliga hälsningar,

Ellinor Book
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?