Förordnande av enskild egendom

2017-01-10 i Enskild egendom
FRÅGA
förordnande av enskild egendom vid arv. Hur upprättar man det. är det enklast och säkrast hos jurist?
SVAR

Hej! Tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill upprätta ett testamente ett testmeten, är en viss egendom ska tillfalla arvingen som enskild egendom. Nedan följer mitt svar utifrån denna tolkning av din fråga.

Regler om testamente finner du i ärvdabalkens 10 kap (här). Nedan har jag listat de krav som måste avta uppfyllda för att ett testamente ska anses giltigt:

1. Upprättas skriftligen,

2. Med två vittnen

3. Testatorn måste underteckna testamentet när båda vittnena är närvarande

4. Vittnena skall skriva under

5. Vittnena skall förstå att det är ett testamente (Men de behöver inte veta om innehållet)

När du skriver ditt testamente är det viktigt att du tydligt anger den egendom som du vill ska utgöra enskild egendom. Det är även rekommenderat att du anger att den avkastning som kan komma vid en försäljning av egendomen även den ska utgöra enskild egendom. Exempel: "Jag avser att förordna min rosa teservis till min dotter Linda. Denna teservis ska utgöra enskild egendom. Jag vill även att den avkastning som Linda skulle få vid ev. försäljning utgör enskild egendom."

Ditt testamente bör även innehålla ytterligare uppgifter, jag råder dig därför till att ta hjälp av en jurist vid upprättandet av ditt testamente.

Vänliga hälsningar,

Ellinor Book
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Enskild egendom (390)
2020-11-24 Hur fördelas enskild egendom vid bouppteckning?
2020-11-08 Hur undviker jag att mina tillgångar ska omfattas av min makes barns laglott?
2020-11-07 Vad händer med enskild egendom vid dödsfall respektive skilsmässa
2020-10-30 Är mina tillgångar enskild egendom?

Alla besvarade frågor (86813)