Förordna all kvarlåtenskap till endast en bröstarvinge

2016-04-09 i Bröstarvinge
FRÅGA
Hej mitt namn är Mikael Rydell.Har en fråga angående ett testamente.Min pappa dog för 2 år sen.Nu har min farfar nyligen dött och han har skrivit ett testamente att allt går till deras dotter.kan man verkligen göra så.Mvh Mikael Rydell.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 9 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB) (här) får den som har fyllt 18 år genom testamente förordna om sin kvarlåtenskap. Något som dock inskränker denna rätt för testatorn (din farfar) är reglerna om bröstarvinges rätt till laglott. Enligt 7 kap. 1 § ÄB (här) utgör en bröstarvinges laglott hälften av den arvslott som enligt lag tillkommer denne. Om det, som i detta fall, finns ett testamente måste emellertid bröstarvingen påkalla jämkning av testamentet för att kunna få ut sin laglott, 7 kap. 3 § 1 st. ÄB (här). Jämkningen måste dessutom ske inom sex månader efter att bröstarvingen har tagit del av testamentet. Om detta inte sker så förlorar bröstarvingen sin rätt att jämka testamentet och därmed sin rätt till att få ut sin laglott, 7 kap. 3 § 3 st. ÄB (här).

Jag hoppas att du fick svar på din fråga och lycka till!

Med vänlig hälsning,

Sara Bengtsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bröstarvinge (419)
2021-01-19 Ärver arvingarna skulder?
2021-01-14 Laglott och testamente
2021-01-10 Vem ärver mig?
2021-01-06 Får min mor sälja sin fastighet när vi har arvsrätten efter våran fader?

Alla besvarade frågor (88254)