Förnyelse av pass: personlig närvaro och frånvaro av ett barns vårdnadshavare

FRÅGA
Hej jag måste göra ett nytt pass till mig 9 åringar som och sitt pappa bor utomlands och jag har ingen kontakt och vet inte var han bor hur kan jag förnya pass
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En passansökan ska göras hos en passmyndighet, det vill säga hos en polismyndighet. Sökande är därefter skyldig att personligen inställa sig till detta (6 § första stycket passlagen). Sökande är även skyldig att i samband med passansökan låta polismyndigheten ta sökandens fingeravtryck och en bild på sökandes ansikte (6 § andra stycket passlagen). Detta innebär således att man personligen måste närvara vid en passförnyelse för att kunna förnya sitt pass.

Ett hinder för passansökan kan vara att passet avser barn under arton år och barnets vårdnadshavare inte har lämnat medgivande, detta gäller däremot inte om synnerliga skäl föreligger för att ändå utfärda ett pass (7 § andra punkten passlagen). Ett synnerligt skäl kan föreligga om exempelvis en av föräldrarna befinner sig i ett annat land och det anses uppenbart att denne föräldern annars skulle ha lämnat sitt medgivande.

I ditt fall
Det innebär att du kan förnya ditt egna pass om du personligen kan närvara.

Om barnets pappa är deras vårdnadshavare så har dina barn en möjlighet att trots hans frånvaro kunna utfärda ett nytt pass, om det skulle bedömas vara så att synnerliga skäl föreligger och att det skulle bedömas vara så att pappan annars hade lämnat sitt medgivande.


Jag hoppas att detta svarade på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Jessica Jacob
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?