FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt25/03/2015

Förmyndares förvaltning av tillgångar och särskild förvaltning

Hej! Jag är sambo och vi har endast gemensamma barn. Dessa är omyndiga. Jag vet att det är barnen som skulle ärva mig om jag skulle avlida. Sambon har tillgångar för minst 2 basbellopp. Jag har hört att man ibland kan ge förvaltare/ god man åt barnen att sköta deras arv.

- Kan jag med testamente bestämma att den goda manen / förvaltaren skall vara min sambo som också är deras pappa? Kommer myndigheter i så fall att göra enligt mina önskemål? (Han är inte dömd för något brott, och lever under ordnade förhållanden.)

- Hur fria händer har sambon i så fall när det gäller att ta hand om barnens arv?

Lawline svarar

Hej! Tack för din fråga!

Jag förutsätter att du och din sambo är gemensamma vårdnadshavare till era barn. Detta innebär att ni även är barnens förmyndare (10 kap. 2 § föräldrabalken, FB). Om du skulle avlida blir din sambo, d.v.s. barnens pappa, ensam förmyndare.

Av 12 kap. 1 § första stycket FB framgår det att det är förmyndaren som ska förvalta den omyndiges tillgångar och företräda den omyndige i angelägenheter som rör tillgångarna.

Det institut du talar om kallas "särskild förvaltning" och framgår av 12 kap. 1 § andra stycket FB, där det står att förmyndarens förvaltning av den omyndiges tillgångar inte gäller i fråga om tillgångar som den omyndige har förvärvat genom testamente med villkor att egendomen skall stå under förvaltning av någon annan än förmyndaren, utan bestämmanderätt för förmyndaren, och med angivande av vem som skall utöva förvaltningen.

Eftersom din sambo, d.v.s. barnens pappa, troligtvis är barnens förmyndare så kommer han enligt 12 kap. 1 § första stycket FB att "sköta" barnens arv och det krävs inte att ett testamente med villkor om "särskild förvaltning" upprättas för att detta ska gälla. "Särskild förvaltning" gäller endast för situationer då man vill att någon annan än förmyndaren ska förvalta den omyndigas tillgångar.

Med vänliga hälsningar,

Henrik PerssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”