Förmyndares förvaltning av arv tillhörande underårig

2015-11-09 i Testamente
FRÅGA
Hej,jag och min ex-sambo har gemensam vårdnad om vår dotter,16 år. Om jag skulle dö blir han automatiskt förvaltare till hennes arv om jag förstått det rätt. Har hört att man kan "frysa" tillgångarna tills hon blir myndig,måste jag i så fall skriva ett testamente eller hur går man tillväga?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag utgår från att din dotter är din enda bröstarvinge. När du går bort kommer således hela arvet från dig att tillfalla henne, se 2 kap. 1 § i ärvdabalken.

Eftersom din dotter är omyndig får hon inte själv råda över sin egendom, se 9 kap. 1 § i föräldrabalken. Av 10 kap. 2 § följer att föräldrarna är barnets förmyndare om de har vårdnad om barnet. Om du går bort kommer således din ex-sambo att vara ensam förmyndare till er dotter.

Enligt 12 kap. 1 § ska förmyndaren förvalta den underåriges tillgångar. Av kapitlets 3 § följer att förmyndaren ska fullgöra sina skyldigheter och handla på ett sätt som bäst gynnar den enskilde, d.v.s. ert barn. Detta innebär att om du går bort när din dotter fortfarande är omyndig, kommer arvet efter dig att förvaltas av hennes far (som ju blir ensam förmyndare) tills dess att hon fyller 18 år. Observera att förmyndaren står under överförmyndarens tillsyn (12 kap. 9 §). Överförmyndarens uppgift är att säkerställa att barn/omyndiga inte missgynnas varken ekonomiskt eller rättsligt. Det finns med andra ord någon som kontrollerar att det går "rätt till" och att arvet inte missbrukas.

Om man så vill finns det dessutom en möjlighet att skriva ett testamente om särskild förvaltning. Genom ett sådant testamente kan du välja vem som ska förvalta arvet efter dig, fram tills att din dotter blir myndig och själv kan råda över tillgångarna. Lawline samarbetar med kunniga jurister som kan hjälpa dig att upprätta ett sådant, om du skulle vilja det. Länken hittar du på vår hemsida.

Hoppas att jag lyckades reda ut oklarheterna!

Med vänliga hälsningar,

Desirée Wiberg Hammar
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2640)
2020-10-24 Ogiltighetsgrunder för testamente
2020-10-23 Måste jag aktivt skriva bort personer i mitt testamente?
2020-10-23 Testamente och arvsordning
2020-10-22 Går det att frångå den lagstadgade arvsordningen?

Alla besvarade frågor (85320)