Formulering och förvaring av testamente

2015-10-10 i Testamente
FRÅGA
Jag är gift och min hustru har ett problem som måste lösas.Jag själv har inte några problem med testamentemin hustru däremot vill att vår gemensamma dotter skall ärva henne fullt ut och däribland en bostadsrätt i Malmö som hustrun har äganderätt i.Jag vill därför fråga er om man kan använda "FORMULERING AV TESTAMENTE OM SPECIFIKA SAKER "som jag har sett i er juridisk rådgivning. Jag vill även ställa frågan om man i ett sådant fall behöver låta detta passera genom olika instanser såsom tingsrätt el.dyl.Jag vill också veta om man kan få hjälp med detta hos er och vad det i så fall skulle innebär kostnadsmässigt att få ett juridisk bindande dokument i denna fråga.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Om jag förstår dig rätt så vill din fru att er gemensamma dotter ska ärva hennes kvarlåtenskap i sin helhet. Då finns ingen anledning att ange bostadsrätten som specifik egendom, eftersom bostadsrätten ingår i hennes kvarlåtenskap. Det räcker därmed med att ange t.ex. att X ska ärva min kvarlåtenskap i sin helhet. Notera att det i lag inte ställs upp några krav på hur testamentets innehåll ska se ut. De krav som finns är enbart de som återfinns i 10 kap. ärvdabalken, bl.a. att två personer ska bevittna handlingen. Du hittar samtliga krav för ett giltigt testamente här.

Om hon skulle ändra sig och enbart vill testamentera bort specifik egendom så går det också bra. Det viktigaste är att det klart framgår vilken egendom som avses och vilken mottagare som avses. Det finns alltså inga krav på hur det ska uttryckas i testamentet.

Ett testamente behöver inte registreras hos domstol eller någon annan instans. Det måste enbart vara upprättat i enlighet med reglerna i 10 kap. ärvdabalken.

Lawline kan hjälpa dig med att upprätta ett juridiskt korrekt, kvalitetssäkrat och skräddarsytt testamente till ett fast pris om 1 495 kronor. Du svarar på frågor varefter ni får testamentet skickat till er e-mail i PDF-format. Du hittar tjänsten här.

Min rekommendation är att ni använder er av vår tjänst, som jag har hänvisat till ovan. Om testamentet förvaras i ett bankfack eller hemma, finns risk att det inte hittas, glöms bort eller förstörs. Ett gott råd från min sida är därför att förvara testamentet hos en juristbyrå, t.ex. Familjens jurist, för en fast kostnad om 1 500 kronor. Ni garanteras att testamentet kommer dödsboet tillhanda inom 30 dagar från dödsfallet. Ni kan boka en tid här.

Du kan ta kontakt mig med mig på min mail om något i mitt svar är otydligt.

Med vänliga hälsningar,

Soroosh Parsa
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2644)
2020-10-28 Kan jag testamentera till min bonusson?
2020-10-27 Hur blir arvet fördelat när det finns testamente?
2020-10-26 Vad kostar det att upprätta ett testamente och var kan testamentet förvaras?
2020-10-25 Hur tolkas de olika svarsalternativen i ett testamente?

Alla besvarade frågor (85463)