Formulering och följder av testamente mellan makar

2015-10-05 i Testamente
FRÅGA
Vi är äkta makar, där mannen (NA) har två barn i tidigare äktenskap. Hustrun har inga egna barn. Vi har äktenskapsförord som säger att "Den egendom som under äktenskapet tillfaller endera maken genom arv, testamente eller gåva skall vara enskild egendom".Vi har dessutom testamente med lydelse "Den av oss som överlever den andre ska erhålla hela den avlidnes kvarlåtenskap med fri förfoganderätt. Om NA avlider först ska dock dennes barn M o P erhålla sin laglott. Efter den efterlevandes frånfälle ska den då varande kvarlåtenskapen delas lika mellan NA:s barn M o P.Är detta tillräckligt för att även den enskilda egendomen ärvs av M o P om NA dör först? Täcker det också hustruns kapitalförsäkringar och kapitalpension. M o P är inte insatta som förmånstagare?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Ert äktenskapsförord säger att det var och en av er erhåller genom arv, testamente eller gåva ska vara er enskilda egendom. Ert testamente säger att efterlevande make ska erhålla den avlidne makens kvarlåtenskap med fri förfoganderätt. Betydelsen av dokumentens sammantagna formulering är därmed att er enskilda egendom inte ska ingå i en bodelning, men att efterlevande make i händelse av dödsfall erhåller hela kvarlåtenskapen (inklusive enskild egendom) med fri förfoganderätt. Fri förfoganderätt betyder att efterlevande make får sälja, ge bort, m.m., men inte testamentera bort egendomen.

Vid händelse av NA:s död ärver M och P deras respektive laglott, vilken är 25 procent var (totalt 50 procent) av den sammanlagda kvarlåtenskapen. Laglotten är inte knuten till viss egendom, utan den avser enbart en viss andel i boet och testamentet säger ju att den efterlevande makan ska erhålla resterande del med fri förfoganderätt. Enklast är att beräkna det i pengar alternativt egendom som enkelt går att värdera. Det är här upp till efterlevande make och barnen att göra upp om fördelningen. I begreppet laglott utryms inte din enskilda egendom. Är din vilja att även den enskilda egendomen ska ärvas av dina barn direkt, måste det tilläggas i förening med laglotten. I annat fall kommer den enskilda egendomen att ärvas av barnen först när efterlevande maka går bort. Notera att den enskilda egendom i och för sig kan ingå i laglotten om den motsvarar det värdet, men det är ingen garanti.

Vad gäller kapitalförsäkring och kapitalpension så utbetalas de enligt försäkringsavtalet. Förmånstagare erhåller beloppet i första hand. Finns ingen sådan, utbetalas det normalt till dödsboet. Om din hustru går bort före dig, så verkar du få ta del av hennes försäkringar till följd av ert testamente (se gärna till så att försäkringsavtalet också säger det). Du erhåller det dock med fri förfoganderätt. Det innebär att eventuella släktingar på din hustrus sida kan göra anspråk på försäkringsbeloppen (om de har utbetalats till dödsboet) när du sedan går bort. Det är därmed inte säkert att dina barn får ta del av det efter din bortgång. Om din hustru går bort efter dig, kommer dina barn inte att ärva något från din hustrus försäkringar eftersom de inte är hennes legala arvingar (barn), om inget annat har bestämts genom försäkringsavtalet eller ett testamente.

Min rekommendation är att du lägger till en mening om att dina barn även ska ärva din enskilda egendom (om så är din vilja), eftersom testamentet kan medföra en annan fördelning såsom det är formulerat nu. Avseende försäkringarna rekommenderar jag att försäkringsavtalen stämmer överens med era viljor i jämförelse med ert testamente. Vill ni att dina barn ska ta del av försäkringarna från din hustru, bör det anges i ett testamente eller i försäkringsavtalet. I testamentet kan anges att deras far i första hand ska erhålla det med fri förfoganderätt. På så sätt säkerställs att barnen tar del av det när du går bort.

Tycker du att något är oklart i mitt svar är du välkommen att ta kontakt med mig på min mail. Behöver ni hjälp med något av ovanstående hänvisar jag er till en erfaren arvsjurist på Familjens jurist som kan assistera med allt möjligt. Ni kan boka en tid här. Lycka till!

Med vänliga hälsningar,

Soroosh Parsa
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Inte jag som ställde ursprungliga frågan. Om man inte vill att egna särkullbarn skall ärva, inte ens laglotten. Kan man göra hela sin egendom enskild och testamentera allt till sin make. Förstod inte riktigt ,?????
2015-10-06 08:05
Hej Anita. Man kan testamentera allt till sin maka, men barn har alltid rätt att kräva sin laglott direkt efter ena förälderns död, vilken är hälften av arvslotten. Finns ett barn är laglotten 50%, två barn 25% osv. Barn kan emellertid låta bli att klandra testamentet och vänta in sitt efterarv, dvs. att de får ärva först efter att den andra maken också har avlidit. I det här fallet får ju barnen sin laglott och resterande del är upp till föräldern att reglera testamente på det sätt han önskar. Enskild egendom får i det här fallet enbart betydelse i händelse av skilsmässa och berör inte arvsfrågan. Hoppas du fick svar på din fråga! Mvh
2015-10-06 09:28
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2636)
2020-10-22 Testamente vid demens.
2020-10-20 Vad som får testamenteras bort samt klander av testamente
2020-10-20 Vem ärver när testamente finns?
2020-10-19 Kopia av ett testamente - är det giltigt?

Alla besvarade frågor (85243)