Formulering av testamente

2015-03-29 i Testamente
FRÅGA
Hej! Skriver mitt testamente, där mina bröstarvingar (2 st) ska ha min kvarlåtenskap enligt lag, men jag vill göra ett litet undantag! Går det att göra enl följande utan att det inkräktar på något annat och helt enkelt blir fel? "Jag XXXXXX förklarar detta vara mitt testamente och yttersta vilja. Jag bestämmer följande: Efter min död ska min kvarlåtenskap fördelas mellan mina arvingar (ska det stå bröstarvingar?) enligt lag och vara deras enskilda egendom. Även avkastning av denna egendom ska vara enskild egendom. Här min undran? > Ett undantag: mina barnbarn, XXXXX och XXXXX ska ärva 100.000:- vardera, XXXXX ska även ärva möbel X med tillbehör.Är detta ok, eller blir det något tvivel, då jag ju först skriver att arvingarna (bröstarvingarna) ska ärva enligt lag?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Frågan om arv och testamente regleras av Ärvdabalken (ÄB)- länk hittar du här https://lagen.nu/1958:637#K7lawline%20avtal

Huvudregeln vid någons frånfälle är att dennes barn (dessa kallas för bröstarvingar)eller make ärver kvarlåtenskapen enligt ÄB 2 kap 1§. Viktigt att notera är att maken ärver före gemensamma barn enligt 3 kap. 1§.

Genom ett testamente kan dock denna reglering ändras utifrån arvlåtarens önskemål. Formkraven för ett testamente finns i 10 kap ÄB (bland annat krav på skriftlighet och bevittnande av två vitten). Den delens som arvlåtaren kan testamentera kallas för den disponibla kvoten och utgörs tillgångar som inte är bröstarvingarnas laglotter (vilka är hälften av arvslotten, arvslotten är det totala arvet som en bröstarvinge får, se ÄB 7 kap. 1§)

Att då skriva dina arvingar borde inte innebära något tolkningsproblem eftersom du hänvisar till den fördelning som lagen använder (vilket gör att dina barn är i första ledet) men för att vara på den säkra sida är det tydligast om du skriver bröstarvingar (om du avser just att dina barn)

Om de belopp och den möbel du önskar fördela enligt ditt testamente är inom den disponibla kvoten eller inte är svårt för mig att uttala mig om. För mig som student är det också svårt att veta om din formulering i testamentet medför några problem eller tvivel men enligt resonemanget ovan borde det vara en giltig formulering (rent juridiskt sett). För att vara säker på att ditt testamente är korrekt råder jag dig att vända dig till en verksam jurist för mer hjälp.

Du kan också använda dig av vår samarbetspartner, Avtal24, avtalstjänst där du enkelt kan upprätta ett giltigt testamente, länk hittar du här http://lawline.se/avtal/testamente

Vänligen

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2858)
2021-06-15 Måste ett syskon godkänna testamente?
2021-06-15 Hur kan vi dela vår pappas tillgångar som han vill?
2021-06-08 Hur länge är ett testamente giltigt?
2021-06-02 Kan det blir problem att mina föräldrar hjälpt oss att köpa hus och står för halva fastigheten, om någon av dem avlider?

Alla besvarade frågor (93110)