Formulering av samboavtal

FRÅGA
Hej!Duger denna formulering till ett samboavtal:Vi är sambo enligt sambolagen(2003:376) och avtalar härmed att reglerna om bodelning i denna lag inte ska gälla oss. Var och en tar därför med sin den egendom som är personligt tillhörande respektive sambo.Avtalet är underskrivet att mig min sambo och bevittnat av en mäklare och en bankman.Med vänlig hälsningFru Eriksson
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Det finns inga krav på hur ett samboavtal ska vara formulerat förutom att båda samborna är införstådda med vad som regleras i avtalet. Med hjälp av ett samboavtal kan man välja hur bodelningen ska gå till och vem som ska få vad. Ett samboavtal kan dock inte reglera vad som ska gälla för framtida inköp till bostaden, om det inte specifikt specificeras i avtalet.

För att ett samboavtal ska vara giltigt är det ett krav att båda samborna skriver under avtalet. Det är inte något krav att ett vittne styrker avtalet, även om det alltid är positivt. Avtalet behöver inte registreras för att det ska vara giltigt utan det väsentliga är att båda samborna skriver under samboavtalet. Så fort avtalet är undertecknat av båda parter börjar avtalet omedelbart att gälla.

Värt att nämnas är också att ett samboavtal inte kan reglera vad som ska gälla vid arv, utan det är bara bodelningen som kan komma att påverkas vid ett samboavtal. För att sambor ska kunna ärva av varandra måste ett testamente upprättas.

Avslutningsvis kan jag nämna att samboavtalet som du och din sambo har skrivet gott och väl duger såvida ni inte vill skriva till hur eller till vem framtida inköp ska tillfalla. Det viktigaste vad gäller ett samboavtals formulering är att båda parter är överens om vad avtalet reglerar och betyder.

Jag hoppas att jag kunde bringa klarhet i frågan och om du har någon ytterligare fundering, kommentar eller synpunkt får du gärna lämna en kommentar i kommentarsfältet nedan.

Vänliga Hälsningar,

Josefin Lind
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2892)
2021-04-11 Är ett samboavtal om bostaden gällande trots att vi har gemensamma barn?
2021-04-10 Vem ska betala för vad i ett samboförhållande?
2021-04-07 Har personen rätt till halva vinsten av gemensamt ägd tomträtt, som sålts utan giltigt samtycke?
2021-04-05 Måste min son försörja sin sambo?

Alla besvarade frågor (91127)