Formulering av samboavtal

FRÅGA
Hej Jag har köpt en bostadsrätt och ska flytta in tillsammans med min sambo om 1 månad. Jag står som 100% ägare, betalat hela kontantinsats själv och tagit hela lånet. Räcker det med ett samboavtal från bokhandeln? Där det stårVi som sambor, avtalar härmed att reglerna om bodelning i sambolagen 2003:376 inte gäller vårt samboförhållande.Vi som sambor, avtalar härmed att reglerna i sambolagen 2003:376 inte ska gälla nedan angiven egendom. (Vi fyller i bostadsrätten, som jag köpt) Räcker det med dessa två meningar för att jag inte ska behöva ge bort halva bostadsrätten vid eventuell separation? Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer i mitt svar inledningsvis redogöra för de regler i sambolagen som kan vara relevanta i ditt fall. Sedan redogör jag för mitt svar på din fråga om avtalets formulering och rekommendationer.

Allmänt om sambolagen och sambors egendom

Regler som gäller för sambors egendom återfinns i sambolagen som du hittar här. Eftersom du köpt bostadsrätten med syfte att ni ska flytta in och bo där tillsammans, så är lägenheten samboegendom enligt sambolagen 3 § och 5 § 3 p. Detta innebär att vid en separation skulle lägenheten som utgångspunkt ingå i en bodelning enligt sambolagen 8 §. Förutom bostaden utgörs samboegendomen av gemensamt bohag som ni köper för ert gemensamma bruk. Gemensamt bohag är enligt sambolagen 6 § möbler, hushållsmaskiner och andra föremål avsedda för det gemensamma hemmet. Det står blivande sambor fritt att avtala om att bodelning inte alls ska göras, eller att viss samboegendom ska undantas från en bodelning enligt sambolagen 9 §. Det finns inga krav på hur avtalet ska formuleras för att vara giltigt. Samboavtalet blir giltigt på villkor att det är skriftligt och undertecknat av båda parter. Det är viktigt att båda är överens och har förståelse för betydelse och konsekvenser av avtalet.

Jag vill även uppmärksamma om regeln om övertagande av bostad. Du hittar den i sambolagen 22 §. Enligt denna regel kan en sambo med bättre rätt få överta en bostadsrätt från den andre. Den här bestämmelsen blir aktuell främst i fall då en sambo ska ta hand om ett barn och behöver bostaden till följd av detta. Det kan vara fördelaktigt att känna till regeln, då den inte kan avtalas bort. En sambo som övertar bostad enligt denna regel ska dock ge en ekonomisk ersättning motsvarande bostadsrättens värde.

Samboavtalets formulering

Utifrån din beskrivning är formuleringen i samboavtalet tillräcklig för att din bostadsrätt inte ska ingå i en bodelning vid separation. Ni bör överväga om ni vill att bodelning inte alls ska ske, eller om bodelning ska ske med undantag av bostadsrätten. Första meningen i ert avtal kan tolkas som att bodelning inte alls ska genomföras. Andra meningen tyder på att bara bostadsrätten ska undantas, men bodelning ska ske för annan samboegendom. Otydlighet på denna punkt kan få konsekvenser vad gäller all övrig samboegendom som ni äger eller kommer införskaffa under relationen.

Avslutningsvis rekommenderar jag er att se över formuleringen och eventuellt klargöra om ni vill avtala bort regeln om bodelning för all samboegendom, eller endast för bostadsrätten. För vidare hjälp med samboavtal har Lawline en avtalstjänst online som du hittar här. Om ni har behov av mer kvalificerad hjälp i frågan kan ni även boka tid på den familjejuridiska byrån Familjens Jurist här.

Jag hoppas att detta svar har varit till din hjälp.

Vänliga hälsningar,

Mikaela von Bornstedt
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2755)
2020-10-21 Vilken egendom utgörs av sambors gemensamma bohag?
2020-10-20 Ingår en bostad som har förvärvats innan samboförhållandet i bodelningen?
2020-10-19 Om sambos separerar och bara ena sambon står på lagfarten?
2020-10-18 När gäller sambolagen?

Alla besvarade frågor (85243)