Formulera ansökan om avskrivning av studieskuld

2021-01-19 i CSN
FRÅGA
Ansökan om avskrivning från sitt lån på csn Står att man ska göra förljande: beskriva varför du tycker att hela eller delar av studieskuld skall skrivas av.Frågan är då hur skall man formulera ett sådant ? Min tidigare skolbakgrund har varit helt fel, och aldrig fått en chans hamnat rätt ifrån början.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Avskrivning av studieskuld kan beviljas om du bedöms ha synnerliga skäl för det (4 kap. 25 § andra stycket Studiestödslagen).

Exakt hur du ska formulera din ansökan är svårt att svara på. Du behöver som du själv skriver, beskriva varför du tycker att studieskulden ska skrivas av. I din ansökan ska du förklara vad du har för skäl till att beviljas avskrivning av studielånet.

Du skriver att din skolbakgrund har varit helt fel och att du inte fått någon chans att hamna rätt. Jag tycker att du ska skriva just de sakerna i din ansökan och utförligt förklara varför din skolbakgrund varit fel, vad som gjort att du inte fått någon chans och så vidare. De behöver få ett underlag att göra bedömningen på och det är därför viktigt att du utförligt beskriver dina personliga skäl. Om det finns någon sjukdom, funktionsnedsättning eller liknande som påverkat studierna kan de även vilja ha till exempel ett läkarintyg på detta. Kontakta CSN för mer information om eventuella intyg som kan behövas i din ansökan.

Jag hoppas att jag kunnat ge dig lite vägledning i frågan. Du kan också gå in på CSN:s hemsida och läsa mer om avskrivning här.

Vidare skulle jag rekommendera dig att ta kontakt med CSN om du har fler funderingar om vad ansökan ska innehålla, eventuella intyg eller liknande.

Vänligen,

Amanda Aitomäki
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom CSN (64)
2021-11-29 Får föräldrar spendera sitt barns studiebidrag?
2021-05-05 Kan jag få studiestöd om min man har arbetstillstånd i Sverige?
2021-01-20 Begära rättelse av CSN beslut
2021-01-19 Vilka högskolepoäng räknas med när jag ansöker om nya studiemedel?

Alla besvarade frågor (97624)