FrågaFASTIGHETSRÄTTBostadsrätt15/01/2016

Formkraven vid överlåtelse av bostadsrätt- när blir säljaren bunden?

Hej.

Jag håller på att köpa lägenhet och skrev igår på kontraktet. Säljaren bor i en annan stad så kontrakten skulle därefter postas till henne så att hon kunde skriva på dem också. Mäklaren sa att eftersom jag skrivit på så var lägenheten nu "min".

Jag gav ett bud till mäklaren och säljaren accepterade det, och efter det skrev jag på. Idag ringer mäklaren och säger att säljaren ångrat sig och inte vill sälja. Får hon verkligen göra det?? Hon har ju någonstans ändå godtagit mitt bud både muntligt och skriftligt. Finns det något alls jag kan göra?

Med vänlig hälsning

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Formkraven för avtal om köp av bostadsrätt finns i Bostadsrättslagen (BRL) 5 kap 1§ https://lagen.nu/1991:614. Där far,går det att avtalet ska vara skriftligt (och undertecknat mm.) Muntliga avtal är alltså inte bindande. Såsom jag förstår din situation så har säljaren muntligen sagt att hon vill sälja bostadsrätten till dig, men hon har inte de facto skrivit under det skriftliga avtalet, utan det har endast du gjort. Men sedan skriver du att säljaren även godtagit ditt bud skriftligen. Har i så fall formkraven i BRL 5 kap 1§ iakttagits? Endast i så fall skulle hon vara bunden.

Tyvärr verkar det som att du inte kan göra gällande några anspråk på lägenheten. En annan sak är att mäklaren uttryckt sig klantigt när han/hon uttryckt att lägenheten nu var "din". Mäklaren borde vara försiktig med att uttrycka sig så, eftersom mäklaren ska agera i enlighet med "god fastighetsmäklarsed" enligt Fastighetsmäklarlagen 8§ https://lagen.nu/2011:666. (Lagen är även tillämplig på mäklare som förmedlar försäljning av bostadsrätter enligt 1§ nämnda lag.) I 16§ stadgas mäklarens rådgivnings- och upplysningsplikt. Du lär nog även ha svårt att göra några krav gällande mot mäklaren, men jag tycker att du kan upplysa vederbörande om att han/hon borde uttrycka sig mer korrekt.

Med vänlig hälsning,

Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?